Vacature relatiebeheerder

Veelgestelde vragen

1. Wat bereiken jullie met jullie werk?

Sinds 2002 zijn dankzij Edukans meer dan 5 miljoen kinderen voorzien van beter onderwijs. We trainden meer dan 300.000 jongeren in werk waar vraag naar is. En van meer dan 120.000 docenten versterkten we de didactische en pedagogische kwaliteiten.

2. In welke landen werkt Edukans en waarom daar?

Edukans heeft kantoren in Ethiopië, Malawi, Kenia en Oeganda. Miljoenen kinderen en jongeren krijgen hier geen of geen goed onderwijs. We werken in deze landen omdat het land aangeeft dat ze de ontwikkeling van onderwijs belangrijk vindt én dat er resultaten worden geboekt. Bovendien is Edukans alleen actief in landen waarvan we zeker weten dat we met betrouwbare partners kunnen samenwerken. Naast de programma’s in onze focuslanden hebben we projecten in diverse andere landen, waaronder Libanon, Suriname, Bolivia, Zuid-Soedan, India en Ghana.

3. Hoe besteedt Edukans mijn donatie?

Edukans gebruikt de donaties voor het verbeteren van onderwijs in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. Van elke euro die wij ontvangen, gaat € 0,79 naar onze doelstellingen:

 • wij besteden € 0,67 aan het verbeteren van onderwijs in de landen waar we werken;
 • € 0,03 gaat naar onderwijsuitwisseling;
 • en € 0,09 wordt besteed aan voorlichting.

Om ervoor te zorgen dat Edukans voldoende inkomsten genereert, moeten wij ook investeren in fondsenwerving. Per ontvangen euro gaat € 0,17 naar fondsenwerving. Daarnaast besteden wij € 0,04 aan beheer en administratie. Als wij voor een project meer geld werven dan nodig is, gebruiken wij dit voor andere onderwijsprojecten. Zo zorgen wij dat elke euro goed terechtkomt! Bekijk voor meer informatie onze projecten.

4. Wanneer wordt mijn machtiging aan Edukans afgeschreven?

Als je Edukans toestemming geeft voor een automatische afschrijving (machtiging), zal jouw bijdrage altijd rond de 27e van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Vóór de eerste afschrijving ontvang je van Edukans een bevestiging van de gegevens van jouw machtiging. De machtiging wordt afgeschreven vanaf IBAN NL21 INGB 0000 0005 15 met ons Incassant ID: NL36ZZZ320921310000. Je kunt je machtiging altijd aanpassen of stopzetten. Neem hiervoor contact op met Edukans via 033 460 60 10. Als je wijzigingen vóór de 12e van de maand aan ons doorgeeft, kunnen we deze dezelfde maand doorvoeren.

5. Kan ik vrijwilliger worden bij Edukans?

Op dit moment zijn er geen vacatures voor vrijwilligers.

6. Kan ik een afstudeer- of schoolopdracht bij Edukans doen?

Edukans krijgt veel verzoeken van scholieren en studenten om een studieopdracht uit te voeren bij Edukans. Helaas is onze capaciteit beperkt en die willen wij zoveel mogelijk inzetten in de landen waar we werken. Hierdoor kunnen wij niet ingaan op verzoeken voor afstudeer- of schoolopdrachten.

7. Hoe waarborgen jullie de veiligheid tijdens de reizen?

Edukans is goed op de hoogte van de veiligheidssituatie in de gebieden waar we naartoe reizen

 • We hebben meer dan 15 jaar ervaring met meer dan 60 reizen met groepen.
 • Het programma wordt zorgvuldig samengesteld in samenspraak met de lokale partnerorganisatie.
 • De hotels staan in veilige gebieden.
 • We reizen alleen naar veilige plekken.
 • Niet alleen werkt Edukans met gerenommeerde partners, alle groepen worden begeleid door hiervoor getrainde begeleiders.
 • Ter voorbereiding op een reis trainen we onze deelnemers uitvoerig.
 • Tijdens de reizen screenen we onze deelnemers dagelijks op uiterlijk (geen uitdagende kleding, geen uitpuilende portemonnees, geen telefoons of sieraden).
 • Onze deelnemers gaan nooit individueel op pad.
 • We hebben een goed veiligheidshandboek en een crisisprotocol dat we regelmatig testen.

We baseren ons op informatie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuza) en van de partnerorganisatie in het land. Hebben we gekozen voor een bepaald land en verslechtert de veiligheidssituatie? Dan wint Edukans extra informatie in bij MinBuza en de partnerorganisatie. De partnerorganisatie zorgt voor een veilige accommodatie, veilig vervoer en indien nodig extra veiligheidsmaatregelen. Als er een negatief reisadvies wordt afgegeven, gaat de reis niet door.

8. Wat verdient de directeur van Edukans?

Het salaris van de directeur van Edukans is afgestemd op haar verantwoordelijkheden. Afgelopen jaar kon Edukans bijna 500.000 kinderen en jongeren helpen met goed onderwijs. Edukans werkt samen met meer dan 100 lokale partnerorganisaties in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia en heeft coördinerende of leidende taken binnen meerdere allianties en netwerken. Onze directeur geeft leiding aan een organisatie van 25 Nederlandse medewerkers en 45 medewerkers in onze focuslanden, met een jaaromzet van ongeveer € 6,5 miljoen. Zij verdient een bruto salaris van € 8.218,72 per maand. Het salaris valt ruim binnen de ‘regeling voor beloning van directeuren’ van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen.

9. Waarom werken jullie met bekende Nederlanders?

Bekende Nederlanders helpen enthousiast en belangeloos mee om het werk van Edukans bekendheid te geven. Want hoe meer mensen Edukans kennen, hoe meer kinderen we naar school kunnen helpen. Edukans is van mening dat de inzet van prominente personen in Nederland kan bijdragen aan het bereiken van onze doelen. Als bekende Nederlanders meewerken aan een actie, genereert Edukans meer publiciteit en dus doen meer mensen mee. Dankzij de inzet van bekende Nederlanders krijgen we gratis aandacht die we zonder hun medewerking nooit zouden krijgen.

10. Waar kan ik terecht met mijn klacht of compliment?

Heb je een klacht of compliment, geef het dan aan ons door. Het geeft ons de mogelijkheid iets te leren, uit te leggen, goed te maken of nóg beter te maken. Je kunt je klacht onder kantoortijden telefonisch melden op 033-4606010 of via e-mail of brief aan ons doorgeven. Vermeld bij de klacht altijd je naam, contactgegevens en waarover de klacht gaat. Dan kunnen we gericht actie ondernemen om herhaling te voorkomen. We nemen klachten meestal dezelfde dag in behandeling en handelen deze altijd binnen 14 dagen af. Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht, dan kun je je wenden tot Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking (e-mail [email protected], of post: Partos, t.a.v. Mevr. A. Heemskerk, Ellermanstraat 18b 1114 AK, Amsterdam). Zie ook de Partos gedragscode. Voor complimenten hebben we geen vaste procedure, maar we horen ze graag!

11. Waarom werft Edukans donateurs op straat en aan de deur? En waarom kan ik dan geen eenmalige donatie doen?

Om kinderen en jongeren in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia toegang te geven tot goed onderwijs is structurele steun nodig. Wij werven donateurs om dat met ons mogelijk te maken. We doen dit op straat en aan de deur, omdat het steeds moeilijker wordt om met nieuwe donateurs in contact te komen.  Brieven worden vaak ongelezen weggegooid, opbellen mag niet zomaar en de meeste e-mails worden niet gelezen. Om mensen toch te kunnen spreken over het belang van goed onderwijs, zetten we jongeren in om op straat en aan de deur het gesprek aan te gaan. Deze jongeren worden voor dit werk betaald. Deze vorm van werving is financieel alleen rendabel als nieuwe donateurs ons steunen met een doorlopende machtiging. Voor de werving van eenmalige giften is deze vorm van werving te kostbaar.  Lees hier meer over deze vorm van werving. 

12. Waarom collecteert Edukans niet?

Voor het werven van eenmalige giften is collecteren erg geschikt, maar hiervoor zijn duizenden collectanten nodig die vrijwillig langs de deuren gaan. De organisatie daarvan is erg kostbaar en daarom vooral geschikt voor grote, bekende goede doelen. 

13. Kunnen jullie een student ondersteunen die ik persoonlijk ken?

Edukans steunt geen individuele leerlingen. Ons doel is het onderwijs voor zoveel mogelijk kinderen te verbeteren. Daarom richten we ons op activiteiten die een grote impact hebben, zoals het trainen van leerkrachten en het opzetten van oudercomités.

14. Kan ik ook knuffels, kleding of schoolmaterialen schenken?

Edukans werkt aan de structurele verbetering van onderwijs. Daarom richten wij ons op wat wij het beste kunnen: docenten trainen, ouders stimuleren om hun kinderen naar school te sturen en kinderen leren wat hun (onderwijs)rechten zijn bijvoorbeeld. Het verschepen van materialen is geen onderdeel van onze expertise.

15. Waarom sturen jullie meerdere keren per jaar post?

In de eerste plaats sturen wij post om onze donateurs te informeren over ons werk in landen als Ethiopië, Oeganda, Malawi en Kenia. Daarna zijn onze brieven een manier om donaties te vragen. We sturen meerdere keren per jaar post, omdat niet elke brief een donatie oplevert. Om 1 donatie te ontvangen, moeten we het soms wel 3 tot 5 keer vragen. Als we minder (vaak) post zouden sturen, zouden we minder kinderen kunnen helpen. We sturen natuurlijk alleen post naar mensen van wie we weten dat ze ons (wel eens) willen steunen.

16. Ik maak een profielwerkstuk, kunnen jullie mij informatie sturen?

Wij bieden geen speciale informatie voor scholieren die een profielwerkstuk maken. Op onze website is wel heel veel informatie te vinden over ons werk en het onderwijs in de landen waar we werken.

17. Wat is het RSIN-nummer van Edukans?

Het RSIN-nummer van Edukans is: 810991445.

18. Staan jullie open voor partnerships?

Helaas kan Edukans geen verzoeken tot partnerships of financiering in behandeling nemen. Wij werken samen met vaste lokale partners en onze lokale kantoren. Dit betekent dat wij geen financiering ‘op de plank’ hebben liggen. Ben je op zoek naar financiering voor jouw project, dan kun je informeren bij Wilde Ganzen of Kleine Goede Doelen. Zij verlenen steun aan kleinschalige, concrete projecten in diverse landen. Hierbij wordt wel verwacht dat je zelf een deel van de fondsen werft, die zij dan kunnen aanvullen als jouw project aan de voorwaarden voldoet.

19. Hoe gaat Edukans om met klachten rondom integriteit?

Edukans heeft een Integriteitsbeleid met een bijbehorende gedragscode opgesteld. Deze gedragscode wordt door iedereen die zich voor Edukans inzet, ondertekend. Om ervoor te zorgen dat integriteit onderdeel is van onze manier van werken, is een integriteitscommissie opgericht welke werkt aan de continue implementatie van het beleid in de organisatie. Vragen, suggesties of klachten over onze integriteit kunnen gemeld worden via [email protected]. In ons integriteitsbeleid staat vermeld hoe en door wie een integriteitsmelding door ons wordt opgevolgd. Bekijk ook meer informatie.

20. Tot wanneer kan ik met Acceptgiro betalen?

Sinds 1 juni 2023 is de Acceptgiro verleden tijd. De banken hebben besloten te stoppen met dit betaalmiddel omdat het gebruik ervan afneemt. Dit betekent dat alle banken na 1 juni geen Acceptgiro’s meer verwerken en je hier dus niet meer mee kunt betalen. Lees hier meer over het alternatief op de Acceptgiro genaamd ‘Mijn eenmalige gift’. 

21. Wat is ‘Mijn eenmalige gift’?

Per 1 juni verdwijnt de Acceptgiro. De banken hebben besloten dan te stoppen met dit betaalmiddel omdat het gebruik ervan afneemt. Dit betekent dat alle banken na 1 juni geen Acceptgiro’s meer verwerken. We hebben als goede doelen samengewerkt aan een alternatief met de naam Mijn eenmalige gift. Hiermee kan net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift aan ons worden overgemaakt.  Lees hier meer over ‘Mijn eenmalige gift’. 

22. Hoe werkt periodiek en belastingvrij schenken aan Edukans?

Je kunt jouw financiële steun op een fiscaal voordelige manier regelen, door te kiezen voor periodiek belastingvrij schenken. Met een periodieke schenking krijg je een deel van je gift terug van de Belastingdienst. Hoe dit precies werkt en wat de voordelen zijn lees je hier.

23. Waarom word ik door Edukans gebeld?

Edukans maakt gebruik van telemarketing. Elke week gaan geïnteresseerde mensen via de telefoon in gesprek met onze supporters of geïnteresseerden om te vragen Edukans te gaan of blijven steunen. Wil je daar meer over weten? Lees dan hier verder.

24. Mijn vraag staat er niet tussen?

Heb je een andere vraag? Dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 033-4606010. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur. Je kunt ons ook mailen op [email protected] óf neem contact op via onze webchat.

Social

Partners & keurmerken

 • ANBI
 • Nationale Postcode Loterij