sluit
Doneer direct

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over Schoenmaatjes
Veelgestelde vragen over World Teacher

1. Wat hebben jullie afgelopen jaren bereikt?
Sinds 2002 zijn dankzij Edukans in 14 ontwikkelingslanden zo’n 1,8 miljoen kinderen voor meerdere jaren naar school gegaan en hebben 28.208 jongeren een vak geleerd. Bijna 41.604 docenten ondersteunden we met nieuwe lestechnieken en inzichten en zo’n 42.000 ouders raakten actief bij scholen en de toekomst van hun kinderen betrokken. In Nederland weten 900.000 kinderen en jongeren dat niet ieder kind op deze wereld naar school kan. Met verschillende acties en inzet van veel vrijwilligers konden we dit resultaat bereiken.

2. In welke landen werkt Edukans en waarom daar?
Edukans werkt in 26 landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika. Het zijn landen waar miljoenen kinderen geen of geen goed onderwijs krijgen. We werken in deze landen omdat het land aangeeft dat ze de ontwikkeling van onderwijs belangrijk vindt én dat er resultaten worden geboekt. Daarnaast is Edukans actief in landen waarvan we zeker weten dat we met betrouwbare partners kunnen samenwerken.

3. Hoe besteedt Edukans mijn donatie?
Edukans gebruikt de donaties voor het verbeteren van onderwijs in ontwikkelingslanden. Een deel van de donaties wordt gebruikt voor de kosten van beheer en administratie en voor de werving van nieuwe donaties. Het percentage kosten fondsenwerving bedraagt 16,1%. Als er meer geld wordt geworven, dan nodig is voor een project, zal Edukans dit gebruiken voor andere onderwijsprojecten.

4. Hoe werkt sms doneren?
U kunt kinderen meer kansen geven per sms. Stuur hiervoor het woord ‘KANS’ of ‘EDUKANS’ naar 4333. Binnen een paar minuten ontvangt u een bedankje. Het bedrag van maximaal € 3 schrijven we eenmalig af van uw mobiele telefoonrekening. Nog geen 16 jaar? Vraag dan eerst toestemming aan je ouders of voogd. Als u meedoet met deze actie, nemen we uw mobiele nummer op in een gegevensbestand. Deze behandelen we vertrouwelijk en volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. We geven ze niet aan derden.

5. Wanneer wordt mijn machtiging aan Edukans afgeschreven?
Als u Edukans toestemming geeft voor een automatische afschrijving (machtiging), zal uw bijdrage altijd op of rond de 27e van de maand van uw rekening worden afgeschreven. Vóór de eerste afschrijving ontvangt u van Edukans een bevestiging van de gegevens van uw machtiging. De machtiging wordt afgeschreven vanaf IBAN IBAN NL21 INGB 0000 0005 15 met ons Incassant ID: NL36ZZZ320921310000. U kunt uw machtiging altijd aanpassen of stopzetten. Neem hiervoor contact op met Edukans via 033 460 60 10. Als u wijzigingen vóór de 12e van de maand aan ons doorgeeft, kunnen we deze dezelfde maand doorvoeren.

6. Kan ik vrijwilliger worden bij Edukans?
Dat kan zeker! Vrijwilligers zijn heel erg belangrijk voor Edukans. Jaarlijks zetten honderden vrijwilligers zich voor ons in en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de doelstellingen, voortgang en kwaliteit van het werk van Edukans. Lees meer over vrijwilligerswerk bij Edukans.

7. Hoe waarborgen jullie de veiligheid tijdens de reizen?
Edukans is op de hoogte van de veiligheidssituatie in de gebieden waar de reizen zijn. Zowel door het Ministerie van Buitenlandse Zaken (MinBuza) als de ervaring van de partnerorganisatie in het land. Wanneer gekozen is voor een bepaald land en de veiligheidssituatie verslechtert, dan wint Edukans extra informatie in bij MinBuza en de partnerorganisatie. De partnerorganisatie zorgt voor een veilige accommodatie,veilig vervoer en indien nodig extra veiligheidsmaatregelen. Als er een negatief reisadvies is, gaat de reis niet door.

  • Edukans heeft meer dan 15 jaar ervaring met meer dan 60 reizen met groepen.
  • Het programma wordt zorgvuldig samengesteld.
  • De hotels staan in veilige gebieden.
  • Altijd op veilige plekken.
  • Wij werken met gerenommeerde partners en hebben per groep ook nog eens getrainde begeleiders.
  • Onze deelnemers worden getraind in b.v. hoe om te gaan met bedelaars.
  • Onze deelnemers worden dagelijks gescreend op uiterlijk (geen uitdagende kleding, geen uitpuilende portemonnees, geen telefoons of sieraden).
  •  Onze deelnemers gaan nooit individueel op pad.
  • We hebben een goed veiligheidshandboek en crisisprotocol dat geregeld wordt getest.

8. Wat verdient de directeur van Edukans?
Het salaris van de directeur van Edukans is afgestemd op zijn verantwoordelijkheden. Afgelopen jaar kon Edukans door haar inspanningen 480.016 kinderen en jongeren helpen met goed onderwijs. Edukans werkt samen met 258 lokale partnerorganisaties in ontwikkelingslanden en heeft coördinerende of leidende taken binnen 5 allianties en netwerken. Onze directeur geeft leiding aan een organisatie van 37 medewerkers en ruim 1.000 vrijwilligers met een jaaromzet van € 13 miljoen. Hij verdient € 6767,- bruto per maand. Dit is ruwweg vergelijkbaar met het salaris van een directeur in het voortgezet onderwijs. Het salaris valt ruim binnen de beloningsregeling van het VFI, de branchevereniging van goede doelen. Deze regeling is gebaseerd op de – door de commissie Wijffels opgestelde – Code Goed Bestuur voor goede doelen.

9. Waarom werken jullie met bekende Nederlanders?
Bekende Nederlanders helpen enthousiast en belangeloos mee om het werk van Edukans bekendheid te geven. Want hoe meer mensen Edukans kennen, hoe meer kinderen we naar school kunnen helpen. Edukans is van mening dat de inzet van prominente personen in Nederland kan bijdragen aan het bereiken van onze doelen. Het werkt nu eenmaal zo dat wanneer bekende Nederlanders meewerken aan een actie, Edukans meer publiciteit genereert dus dat er meer mensen mee gaan doen. Met hun inzet krijgt Edukans gratis aandacht die ze zonder de medewerking nooit zouden krijgen.

10. Waar kan ik terecht met mijn klachten of complimenten?
Heeft u een klacht of compliment, geef het dan aan ons door. Het geeft ons de mogelijkheid iets te leren, uit te leggen, goed te maken of nóg beter te maken. U kunt uw klacht onder kantoortijden telefonisch melden op 033-4606010 of via e-mail of brief aan ons doorgeven. Vermeld bij de klacht altijd uw naam, contactgegevens en waarover de klacht gaat. Dan kunnen we gericht actie ondernemen om herhaling te voorkomen. Klachten worden meestal dezelfde dag in behandeling genomen en altijd binnen 14 dagen afgehandeld. Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u zicht wenden tot Partos, de branchevereniging voor ontwikkelingssamenwerking (e-mail klachtencommisie@partos.nl, of post: Partos, t.a.v. Mevr. A. Heemskerk, Ellermanstraat 18b 1114 AK, Amsterdam). Zie daarvoor de Partos gedragscode. Voor complimenten hebben we geen vaste procedure, maar we horen ze graag!