Look-at-me-thumbs-up-scaled

Onze keurmerken

Edukans is houder van het CBF-keurmerk, met daarin de Code voor Goed Bestuur van de Commissie Wijffels. Dit betekent dat bij Edukans het dagelijks bestuur en het toezicht hierop zijn gescheiden.

CBF-keurmerk

Het CBF-keurmerk controleert fondsenwervende organisaties op de volgende onderdelen:

  • bestuur
  • beleid
  • fondsenwerving, voorlichting en communicatie
  • besteding van de middelen
  • verantwoording

Edukans is houder van het CBF-keurmerk, met daarin de Code voor Goed Bestuur van de Commissie Wijffels. Dit betekent dat bij Edukans het dagelijks bestuur en het toezicht hierop zijn gescheiden.

Edukans heeft ANBI-status

De Belastingdienst heeft Edukans aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over ANBI.

ISO

Edukans is ISO-gecertificeerd door KIWA. Edukans voldoet ook aan de ISO-Partos norm die geldt voor ontwikkelingsorganisaties. Dit houdt in dat het systeem van Edukans voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 9001:2015.

Partos certificaat Edukans

Kiwa ISO 9001 logo NL PARTOS-logo-635x176-px

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij