Look-at-me-thumbs-up-scaled

Onze keurmerken

Edukans is houder van het CBF-keurmerk, met daarin de Code voor Goed Bestuur van de Commissie Wijffels. Dit betekent dat bij Edukans het dagelijks bestuur en het toezicht hierop zijn gescheiden.

CBF-keurmerk

Het CBF-keurmerk controleert fondsenwervende organisaties op de volgende onderdelen:

 • bestuur
 • beleid
 • fondsenwerving, voorlichting en communicatie
 • besteding van de middelen
 • verantwoording

Edukans is houder van het CBF-keurmerk, met daarin de Code voor Goed Bestuur van de Commissie Wijffels. Dit betekent dat bij Edukans het dagelijks bestuur en het toezicht hierop zijn gescheiden.

Edukans heeft ANBI-status

De Belastingdienst heeft Edukans aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor kun je als donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken.

Meer informatie over ANBI.

Beleid Edukans

Edukans zit, zoals veel ontwikkelingsorganisaties, in een fase van transitie. We konden jarenlang putten uit de Medefinanciering door de Nederlandse Overheid. Deze financiering is sinds 2016 grotendeels afgelopen.

Dit betekent dat de financiering van programma’s en projecten op het gebied van onderwijs door Edukans met 40% is teruggelopen. In Nederland is Edukans weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving. Edukans richt zich inmiddels ook op internationale donoren om zo de financiering van programma’s op niveau te houden.

Daarvoor zet Edukans in 5 landen eigen Edukanskantoren op. Edukans richt zich de komende jaren op 4 thema’s:

 • onderwijs naar werk
 • gelijke kansen voor meisjes
 • kwaliteitsverbetering ‘basic education’
 • onderwijs in noodsituaties

Edukans betrekt de bestaande expertise in het Nederlandse onderwijs hierbij zoveel mogelijk, onder meer door exchange-programma’s als WorldTeacher.

Gift aan Edukans aftrekken van de belasting

Belangrijke informatie voor als je je gift aan Edukans wilt aftrekken van de belasting:

Fiscale naam: Stichting Edukans
Fiscaal nummer (RSIN): 8109.91.445
Contactgegevens:
Berkenweg 11
3818 LA  Amersfoort

Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

T: 033 460 60 10 (bereikbaar ma-vr van 8.30 tot 16.00 uur)
E: [email protected]
IBAN rekeningnummer: NL21 INGB 0000 0005 15

ISO

Edukans is ISO-gecertificeerd door KIWA. Edukans voldoet ook aan de ISO-Partos norm die geldt voor ontwikkelingsorganisaties. Dit houdt in dat het systeem van Edukans voldoet aan de eisen van de internationale norm ISO 9001:2015.

Partos certificaat Edukans

Kiwa ISO 9001 logo NL PARTOS-logo-635x176-px

Social

Partners & keurmerken

 • CBF
 • ANBI
 • Nationale Postcode Loterij