Edukans-NL-Oeganda-klas-leerlingen-lachen-onderwijs-schoolbanken-basisonderwijs

Privacy statement Edukans

Jouw privacy is voor Edukans erg belangrijk. Daarom handelen wij volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gaan wij zorgvuldig om met jouw gegevens.

Inleiding

Edukans wil met goed onderwijs kinderen en jongeren een kans geven om zich te ontwikkelen. Onze medewerkers, partnerorganisaties, vrijwilligers en donateurs zorgen ervoor dat zoveel mogelijk kinderen naar school kunnen, de kwaliteit van het onderwijs verbetert en dat opleidingen goed aansluiten op de arbeidsmarkt. Goed onderwijs geeft kinderen en jongeren de kans van hun leven. Hierbij hebben we jouw hulp hard nodig. Om ons werk te kunnen doen werven wij daarom vrijwilligers en donateurs.

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, deelnemers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Edukans.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Via verschillende formulieren op de website van Edukans, wanneer je donateur wordt of een gift doet, ons opneemt in je nalatenschap of deelneemt aan één van onze acties, kunnen wij je persoonsgegevens vragen. Dit doet Edukans ook als je je bij ons registreert voor het ontvangen van de (e-mail) nieuwsbrief, informatie aanvraagt, informeert naar onze activiteiten, een vraag stelt, reageert op onze website of social media of op een andere manier met ons in contact treedt.

Edukans kan contactgegevens verzamelen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens over transacties, donaties of deelname, of gegevens die relevant zijn indien je met ons in contact treedt. We kunnen daarnaast informatie verzamelen die je via social media met ons deelt, als je ons liket, meedoet aan een actie of contact met ons zoekt.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Edukans, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over je gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de apparatuur die je gebruikt, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om de website en sociale media van Edukans te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Soms worden persoonsgegevens door Edukans gevalideerd. Zo houden wij onze database up-to-date.

Jouw persoonsgegevens en derde partijen

Edukans verkoopt je persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel maken we in bepaalde gevallen gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze donateurs. In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging.

Jouw rechten

Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen, om onderzoek te doen en om je schriftelijk, per e-mail of telefonisch te informeren over onze activiteiten. Je kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in jouw gegevens die door Edukans worden beheerd en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen.

Indien je dit wenst kun je eveneens je contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen, bijvoorbeeld omdat je deze wilt doorgeven aan een andere instantie. Je kunt ook bezwaar maken tegen het ontvangen van de informatie die we je per e-mail, telefoon en / of post toesturen. Dit kan door via telefoon, e-mail of post contact op te nemen met de klantenservice van Edukans.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren jouw gegevens zolang we deze verplicht zijn te bewaren vanwege wettelijke verplichtingen en de belastingdienst of noodzakelijk voor marketing-, communicatie, kwaliteits- of onderzoeksdoeleinden.

E-mail

Iedere e-mailnieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.

Zijn mijn gegevens veilig bij Edukans?

Voor de bescherming van je persoonsgegevens heeft Edukans fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Edukans maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor geautoriseerde personen. Eventuele gegevens die je in onze online formulieren invult, worden beveiligd verzonden.

Edukans schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van bewerker. Al onze bewerkers worden verplicht om jouw Persoonsgegevens te beschermen. Met al onze bewerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

Cookies

Edukans gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Hieronder lees je welke cookies wij plaatsen en welke keuzes je hierin kunt maken.

Analytics cookies

Edukans maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop je onze websites bezoekt en welke pagina’s je daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te meten. Edukans gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

Je kunt zelf de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over jouw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies

Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook, X, YouTube en Instagram. Met behulp van zogenaamde social plugins kun je onze informatie met anderen delen of aanbevelen. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om je gebruikservaring te verbeteren, maar er kunnen ook tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om surfgedrag over meerdere websites te volgen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook, X, YouTube en Instagram, zodat je eenvoudig informatie over Edukans op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat je ingelogd bent, zodat je niet elke keer op X of Facebook hoeft in te loggen zodra je iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen, kun je de privacyverklaringen van Facebook, X, Instagram of Google inzien. Facebook-, X en Instagram-cookies worden alleen geplaatst als je tijdens een bezoek aan de Edukans website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kun je deze functie uitschakelen.

Personaliseren van reclame-uitingen

Edukans maakt gebruik van retargeting van Google (Doubleclick) en Facebook. We gebruiken deze techniek om ons advertentieaanbod relevanter te maken. Zo is het mogelijk om mensen die al eerder interesse hebben getoond in campagnes of activiteiten van Edukans op andere websites relevante reclame-uitingen aan te bieden. Het weergeven van deze reclame-uitingen op pagina’s van partners gebeurt met behulp van cookies en een analyse van eerder gebruiksgedrag.

Via de links hieronder kun je specifieke informatie vinden over het weigeren van cookies voor de meest gebruikte browsers:

Cookies en Internet Explorer
Cookies en Firefox
Cookies en Google Chrome
Cookies en Safari
Cookies en Opera

Autoriteit Persoonsgegevens

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen & opmerkingen

Voor vragen over onze privacyverklaring kun je contact opnemen met onze klantenservice: Edukans, t.a.v. de privacy commissie, Berkenweg 11, 3818 LA Amersfoort, bellen met 033 460 60 10 of mailen aan [email protected]

Wijzigingen privacystatement

Edukans behoudt zich het recht voor aanpassingen te doen aan dit Privacystatement. We adviseren je het privacy statement regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkt op 13 oktober 2022