Vacature Sales & Development Coordinator

Integriteit

Edukans streeft naar een hoog niveau van integriteit. Dit uit zich in een veilig werkklimaat voor al onze medewerkers en vrijwilligers en in een integere omgang met de mensen met wie we werken.

Om dit te realiseren, hebben wij een gedragscode opgesteld die door iedereen die zich aan Edukans committeert, wordt ondertekend. Deze gedragscode richt zich op het voorkomen van:

  • Machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling en partijdigheid, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie,
    verwijtbare nalatigheid;
  • FinanciĆ«le overtredingen: fraude, diefstal, verduistering van eigendommen of diensten, opzettelijke verspilling;
  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, vernedering, geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld.

Daarnaast is integriteit onderwerp van gesprek binnen de organisatie, zodat de bewustwording rondom dit onderwerp vergroot wordt. Hiermee creƫren we een organisatiecultuur waarin mensen elkaar durven aanspreken en waarin het melden van misstanden wordt aangemoedigd.

Meldpunt

Wanneer je getuige of slachtoffer bent (geweest) van ongewenst gedrag of een (mogelijke) integriteitsschending, meld dit dan bij onze Integrity Officer via [email protected]. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Als je wilt, kun je ook anoniem een melding doen. Volg deze link naar het webportaal dat extern is gecontracteerd en wordt gehost door Navex. Wanneer je hier een melding doet, ontvang je een geautomatiseerde persoonlijke ID voor follow-up.

Proces en integriteitsbeleid

Hieronder kun je ons integriteitsbeleid en nogmaals de gedragscode inzien. In ons integriteitsbeleid staat meer informatie over hoe een melding wordt behandeld.