sluit
Doneer direct

Onze visie

Het begint met het schrijven van je naam. Dan leer je rekenen en samenwerken. En stap voor stap word je een volwassene. Een persoon met eigen dromen en wensen voor de toekomst. Maar wat nou als er helemaal geen school is, het niet veilig is op school of de docent niet weet hoe hij les moet geven? Wat als je geen geld hebt voor een vervolgopleiding en dus geen enkel uitzicht op werk? Voor al die kinderen én jongeren is Edukans er.

Kansen voor alle kinderen

Onze droom is een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen en uit te groeien naar een volwassene vol zelfvertrouwen. Een volwassene met de capaciteiten om zijn eigen toekomst te beïnvloeden. En een volwassene die zijn kinderen dezelfde kans geeft.

Werelddoelen (SDG’s)

In september 2015 spraken 193 wereldleiders af om zich te houden aan de 17 Werelddoelen voor duurzame ontwikkeling. Als iedereen zich hieraan houdt, is er in 2030 geen extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering meer. Edukans maakt zich sterk voor de realisatie van deze doelen. Lees hoe we werken aan de realisatie van de Werelddoelen (SDG’s).

Financiering voor Edukans

Edukans zit, zoals veel ontwikkelingsorganisaties, in een fase van transitie. Edukans kon jarenlang putten uit de Medefinanciering door de Nederlandse Overheid. Deze financiering is sinds 2016 grotendeels afgelopen. Dit betekent dat de financiering van programma’s en projecten op het gebied van onderwijs door Edukans met 40% is teruggelopen.

Eigen fondsenwerving

In Nederland is Edukans weer voor een groot deel afhankelijk van eigen fondsenwerving. Edukans richt zich inmiddels ook op internationale donoren om zo de financiering van programma’s op niveau te houden. Daarvoor zet Edukans in 5 landen eigen Edukanskantoren op.

4 thema’s

Edukans richt zich de komende jaren op 4 thema’s:

  • onderwijs naar werk
  • gelijke kansen voor meisjes
  • kwaliteitsverbetering ‘basic education’
  • onderwijs in noodsituaties

Edukans betrekt de bestaande expertise in het Nederlandse onderwijs hierbij zoveel mogelijk, onder meer door exchange-programma’s als WorldTeacher.

De 4 thema’s zijn verder uitgewerkt in onze Strategische agenda 2016 – 2020 Edukans.