sluit
Doneer direct

Edukans STER-Scholen

Iedere school een STER-school

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel  kinderen maken om die reden hun school nooit af. Edukans zorgt voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school!

De STER-school is onze filosofie en onze integrale manier om naar kwaliteit van onderwijs te kijken. Ook particuliere initiatieven omarmen het STER-schoolmodel. Zij ervaren het als een waardevol uitgangspunt bij het samenwerken met scholen.

We werken binnen het STER-school model op basis van vijf pijlers (de armen van de ster):

  • Een veilige leeromgeving.
  • Een goede begeleiding van het leerproces.
  • Goed opgeleide en gemotiveerdedocenten.
  • Georganiseerd schoolmanagement.
  • Betrokkenheid van ouders en gemeenschap.

Aan de hand van de ster brengt Edukans de ontwikkeling van een school in kaart. De pijlers waar verbetering nodig is, worden – samen met de school – aangepakt. Scoort een school op alle pijlers goed, dan weten alle betrokkenen: dit is een goede school. Kinderen leren hier voldoende en de school kan zelfstandig functioneren.

Een goede school is een STER-school

Edukans STER-schoolmodel