sluit
Doneer direct

Help met uw kerk

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Leren lezen, schrijven en rekenen. Leren vriendschappen aangaan, relaties ontwikkelen, zuinig zijn op je lichaam. Wat je op school leert, is voor altijd.

Door Edukans te steunen geeft u kinderen de kans om uit te groeien tot zelfstandige volwassenen vol zelfvertrouwen. Edukans werkt in ontwikkelingslanden aan het best mogelijke onderwijs voor kinderen en jongeren. Onderwijs op veilige scholen met goede docenten en vakopleidingen met zicht op werk.

Onderwijs is de kans van je leven. Miljoenen kinderen en jongeren wereldwijd hebben die kans nog niet. Edukans werkt hard om dat te veranderen. Maar dat kunnen we niet zonder u. Wilt u ons met uw kerk helpen om kinderen de kans te geven zich te ontwikkelen?

  • Collecteer voor beter onderwijs
    Organiseer een collecte in uw kerk voor beter onderwijs. Bekijk waaraan we uw ingezamelde geld besteden.
  • Doe mee met Schoenmaatjes
    Vul met uw kerk zoveel mogelijk schoenendozen met onvergetelijke cadeaus voor een kind in een ontwikkelingsland.

 

Andere manieren om te helpen