doneren Edukans
Alle programma's

Periodiek schenken met belastingvoordeel

Uw periodieke schenking aan Edukans maakt niet alleen ons werk duurzamer maar ook effectiever. Het biedt de nodige (financiële) zekerheid om ons te richten op meerjarige programma’s, om structurele verandering in het hele onderwijssysteem te realiseren.

Bij Edukans geloven wij sterk in onderwijs als de drijvende kracht achter vooruitgang, de kracht om het perspectief van hele samenlevingen te transformeren. Wij streven naar inclusief, kwalitatief en veilig onderwijs dat levens van kinderen en jongeren écht verandert. Dat is onderwijs dat hen de kans biedt om hun volledige potentieel te bereiken en met zelfvertrouwen de toekomst van hun gemeenschap vorm te geven. Ons onderwijs is gericht op het aanleren van vaardigheden die essentieel zijn in een snel veranderende wereld.

Uw steun is belangrijk

Dankzij donateurs zoals u creëren we onderwijskansen voor kinderen en jongeren. Wist u dat één jaar onderwijs later gemiddeld 10% meer inkomen oplevert? Een heel leven lang! Daarmee helpt u niet alleen een kind of jongere, maar ook hun gemeenschap. Dankzij onze jarenlange ervaring mogen wij ons specialist noemen op het gebied van onderwijs in ontwikkelingslanden.

Periodiek schenken betekent meer betrokkenheid. Kies voor een specifiek doel of algemene steun. Wij zorgen ervoor uw donatie een blijvende impact heeft.

Edukans-Oeganda-basisonderwijs-kinderen-klas-onderwijs

Belastingvoordeel

U kunt uw financiële steun op een fiscaal voordelige manier regelen, door te kiezen voor periodiek belastingvrij schenken. Met een periodieke schenking krijgt u een deel van uw gift terug van de Belastingdienst. U bepaalt in een overeenkomst voor minimaal 5 jaar met welk bedrag u Edukans steunt per jaar, kwartaal of maand. Zo kunt u meer kinderen en jongeren helpen zonder dat het u netto meer kost. Of u houdt het belastingvoordeel zelf. Wij zijn in ieder geval dankbaar dat wij voor minimaal 5 jaar op uw steun kunnen rekenen, want die zekerheid is belangrijk voor ons werk.

Voordeel berekenen

Bereken eenvoudig uw belastingvoordeel met een rekentool. Hoeveel u terugkrijgt is afhankelijk van uw inkomen en dat van uw eventuele fiscale partner.

Gebruik de rekentool

Begin met volledig belastingvrij schenken

Download de overeenkomst en stuur hem ingevuld en ondertekend naar ons op. Dit kan per email ([email protected]) of post (Stichting Edukans t.a.v. Donateursservice, Postbus 1492, 3800 BL, Amersfoort). Wij voorzien de overeenkomst van een uniek transactienummer en sturen hem ondertekend naar u terug. 

Download de overeenkomst

Wilt u de overeenkomst digitaal invullen? Dan kunt u de overeenkomst downloaden en vervolgens openen in Acrobat Reader. Onder ‘Gereedschappen’ vindt u de optie ‘Invullen en ondertekenen’. 

In overleg met Edukans kunt u er eventueel voor kiezen een specifiek onderwijsproject te steunen.

Voordelen op een rij

  • U kunt meer kinderen en jongeren een kans op onderwijs geven zonder dat het u meer kost, omdat uw gift aftrekbaar is.
  • Er geldt geen minimum drempel voor de belastingaftrek.
  • Ook als u meer dan tien procent van uw verzamelinkomen aan ANBI’s schenkt, kunt u deze in mindering brengen.
Edukans-Angela-Barez-accountmanager-zakelijke-markt-periodiek-schenken.jpeg
Angela Barez, Edukans accountmanager

Meer informatie over belastingvrij schenken aan Edukans

Heeft u nog vragen? Neem contact op met Angela Barez via [email protected].

Belangrijke informatie

Belangrijke informatie indien u een gift aan Edukans wilt aftrekken van de belasting:

Fiscale naam: Stichting Edukans
Fiscaal nummer (RSIN): 8109.91.445
Contactgegevens:
Berkenweg 11
3818 LA  Amersfoort

Postbus 1492
3800 BL  Amersfoort

T: 033 460 60 10 (bereikbaar ma-vr van 8.30 tot 16.00 uur)
E: [email protected]
IBAN rekeningnummer: NL21 INGB 0000 0005 15

Veelgestelde vragen over periodiek en belastingvrij schenken

Hoe besteedt Edukans mijn donatie?
Dankzij uw steun heeft Edukans sinds 2002 al meer dan 5 miljoen kinderen voorzien van beter onderwijs. We trainden meer dan 300.000 jongeren in werk waar vraag naar is. En van meer dan 120.000 docenten versterkten we de didactische en pedagogische kwaliteiten. Wilt u meer uitgebreide informatie over onze resultaten en bestedingen? Bekijk dan ons jaarverslag.

Tellen mijn eerdere giften van dit jaar mee?
Nee, alleen de giften vanaf de ingangsdatum van uw periodieke schenkingsovereenkomst tellen mee. Voor giften van vóór de ingangsdatum gelden de regels van reguliere giften, zoals bepaald door de Belastingdienst.

Wanneer laat ik mijn overeenkomst het beste ingaan?
U kunt uw overeenkomst ieder moment van het jaar laten ingaan. Het kan voor u wel handiger zijn om uw overeenkomst vanaf januari in te laten gaan. Dan kunt u uw jaarbijdrage gelijkmatig over het jaar verspreiden via bijvoorbeeld een maandelijkse bijdrage. Sluit u een overeenkomst later in het jaar af? Houd er dan rekening mee dat het hele jaarbedrag in het startjaar gedoneerd moet zijn.

Kan ik mijn bijdrage automatisch laten afschrijven?
Ja, voor uw en onze administratie is een automatische incasso het makkelijkst. Zo weet u zeker dat u het hele jaarbedrag aan Edukans schenkt en aan de regels van de Belastingdienst voldoet. U geeft dit aan op de periodieke schenkingsovereenkomst.

Kan ik mijn bijdrage zelf overmaken?
Ja, maak uw jaarbijdrage in één keer of in delen over naar NL21 INGB 0000 0005 15 onder vermelding van ‘PSO’ en het transactienummer op uw overeenkomst. Let op: u moet het hele bedrag van uw overeenkomst overmaken om belastingvoordeel te krijgen. Voor uw en onze administratie is een automatische incasso het makkelijkst.

Wat zijn de ontbindende voorwaarden?
U kunt in de overeenkomst vastleggen dat de overeenkomst binnen de looptijd van minimaal 5 jaar kan worden opgezegd zonder verlies van belastingvoordeel wanneer u (de schenker) of één andere persoon overlijdt of als u uw baan verliest of arbeidsongeschikt wordt. Indien Edukans de ANBI-status verliest wordt de overeenkomst sowieso ontbonden. Zegt u om andere redenen uw periodieke schenking binnen vijf jaar stop? Dan kan dit gevolgen hebben voor de belastingaftrek.

Kan ik tussentijds opzeggen?
Ja, opzeggen is altijd mogelijk. Maar uw belastingvoordeel vervalt als u binnen vijf jaar opzegt als dit niet is onder een van de ontbindende voorwaarden. Dat betekent dat de Belastingdienst u kan vragen het belastingvoordeel terug te storten.

Mag ik tussentijds het bedrag wijzigen?
Nee, het bedrag legt u vast voor de hele looptijd van de overeenkomst. Wel kunt een extra periodieke schenkingsovereenkomst afsluiten voor minimaal 5 jaar. Of u sluit na 5 jaar een nieuwe overeenkomst af met een hoger bedrag.

Is mijn hele jaarbijdrage fiscaal aftrekbaar?
Voor giften binnen een periodieke schenkingsovereenkomst geldt geen drempelbedrag. Wel heeft de Belastingdienst bepaald dat er januari 2023 een maximum van € 250.000 per jaar geldt. Bent u vóór 4 oktober 2022 om 16:00 uur een periodieke gift aangegaan? Dan kunt u die tot 2027 nog helemaal aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Hoe werkt het bij de aangifte inkomstenbelasting?
Bij uw belastingaangifte selecteert u onder ‘Uitgaven’ de optie ‘Giften’. Hier vult u uw jaarbijdrage, het transactienummer van de overeenkomst en het RSIN van Edukans (810991445) in.

Wordt mijn overeenkomst automatisch verlengd?
Nee, uw overeenkomst eindigt na de termijn die u heeft bepaald. Dit is minimaal 5 jaar. U kunt ook kiezen voor langer dan 5 jaar of zelfs onbepaalde tijd.

Waarom moet mijn (fiscaal) partner de overeenkomst ondertekenen?
De Belastingdienst heeft bepaald dat uw partner de overeenkomst ook moet ondertekenen wanneer u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft.

Waarom moet ik mijn burgerservicenummer (BSN) invullen?
Dit is een voorwaarde voor de fiscale aftrekbaarheid.

Wat is het RSIN van Edukans?
Goede doelen met een ANBI-status krijgen een uniek nummer. Dit is het RSIN wat staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer. Ons RSIN is 810991445.

Moet ik hiervoor naar de notaris?
Nee, u kunt direct met ons een overeenkomst aangaan. Onze overeenkomst is gebaseerd op het formulier van de Belastingdienst.

Mijn vraag staat er niet tussen?
Heeft u nog vragen? Neem contact op met Angela Barez via [email protected].

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij