Going Global

Going Global: hier doen we het voor

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen.

Wat je op school leert, is voor altijd. Daarom voeren we met alle Going Global scholen actie voor goed onderwijs voor kinderen en jongeren.

onderwijs ethiopië

In actie voor Ethiopië

In Ethiopië betaalt de overheid het onderwijs. Daardoor gaat 94% van de kinderen er naar school. Dit lijkt een mooi cijfer, maar de kwaliteit van het onderwijs is niet zo best. De klassen zijn overvol, docenten zijn slecht opgeleid en er is veel te weinig lesmateriaal. De kinderen steken dus weinig op van de lessen. Dat kan beter!

Beter onderwijs op 82 Ethiopische scholen

Edukans werkt in Ethiopië met 82 scholen aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit doen we bijvoorbeeld met het STER-schoolprogramma, waarbij scholen zich op 5 punten ontwikkelen. We kijken naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het school management. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes.

Leerlingen motiveren

Edukans ondersteunt de scholen met goed lesmateriaal en besteden extra aandacht aan de scholing van meisjes. Zij stoppen namelijk vaker met school dan jongens. Leerlingen worden aangemoedigd om elkaar te helpen bij het leren en de best presterende studenten krijgen aan het einde van het schooljaar een onderscheiding.

Docenten trainen

We leiden Ethiopische docenten op in het gebruik van actieve lesvormen, zoals het werken in groepjes en het stellen van vragen om te bevestigen dat kinderen de lesstof snappen. Op een deel van de scholen filmen we in de klas, zodat de docent kan zien wat hij goed doet en wat er nog beter kan.

Gezonde leeromgeving

In gezondheidsclubjes leren scholieren over het belang van goede hygiëne. Ook krijgen scholen een groengroep die schooltuinen realiseert en plaatsen we vuilnisbakken. Dit alles draagt bij aan een veilige en gezonde leeromgeving.

Bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomsten voor leiders van de gemeenschap en ouders gaan we in gesprek over onderwijs. Hoe kunnen zij helpen bij het verbeteren van onderwijs? En waarom is het zo belangrijk dat meisjes naar school gaan? We kijken naar de hele leeromgeving en betrekken iedereen die daarin een rol speelt. Zo krijgen Ethiopische kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Linda van Kleef-Zijderlaan, docent CSG Willem de Zwijger College.
Docent Linda van Kleef-Zijderlaan: “Met Going Global raak je als school enorm betrokken bij het dagelijks leven en het schoolleven van leerlingen en docenten in een ontwikkelingsland. Het is super om te ervaren dat je alléén met kennis enorm veel kunt betekenen voor mensen.”

Ontmoet je buddy

Elke Going Global-deelnemer wordt gekoppeld aan een buddy in Ethiopië. Leerlingen met een Ethiopische scholier, docenten met een Ethiopische collega. In deze video zie je hoe zo’n eerste ontmoeting met je buddy kan verlopen!