Going Global: hier doen we het voor

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relaties ontwikkelen. Zuinig zijn op je lichaam. En natuurlijk: je talenten ontwikkelen.

Wat je op school leert, is voor altijd. Daarom voeren we met alle Going Global scholen actie voor goed onderwijs voor kinderen en jongeren.

Going Global Oeganda

Terug naar school

Met Going Global kom je als school in actie voor het beter onderwijs in Oeganda. En dat is nu, tijdens de wereldwijde coronacrisis, extra hard nodig! Leerlingen in Oeganda hebben maandenlang zonder onderwijs thuisgezeten. Veel kinderen werden gedwongen aan het werk gezet om hun ouders te helpen een inkomen bij elkaar te schrapen. Leerlingen die het toch al moeilijk hadden, liepen nog grotere leerachterstanden op. Nu de scholen in Oeganda weer open zijn, kan er gewerkt worden aan het inhalen van die achterstanden en het bespreken van sociaal-emotionele aspecten die komen kijken bij een lange tijd thuis zijn. Edukans ondersteunt lokale partners om hieraan een bijdrage te leveren met materiaal en training.

Wij geloven dat kinderen áltijd de mogelijkheid moeten hebben om te blijven leren. Tijdens de lockdown stonden we kinderen, ouders en docenten daarom bij met speciale radio-uitzendingen. Toen de scholen weer open gingen, ondersteunden wij scholen met een speciaal corona-terugkeerpakket. Hierin krijgen leerkrachten tips hoe ze met hun leerlingen kunnen praten over het virus en hoe ze leerachterstanden kunnen verkleinen.

Dankzij jullie acties kunnen we voor nog meer kinderen een veilige terugkeer naar school garanderen.

Beter onderwijs op 100 Oegandese scholen

Verder werken we in Oeganda op 100 scholen met het STER-schoolprogramma aan de structurele verbetering van het onderwijs. In Oeganda gaat 94% van de kinderen naar school. Vanaf 1997 is het onderwijs gratis en is het aantal leerlingen enorm gestegen. Die 94% lijkt een mooi cijfer, maar de kwaliteit van het onderwijs is niet zo best. De klassen zijn overvol, docenten zijn slecht opgeleid en er is veel te weinig lesmateriaal. De kinderen steken dus weinig op van de lessen. Nog geen kwart van de leerlingen gaat naar de middelbare school. Dat kan en moet beter!

Binnen het STER-schoolprogramma ontwikkelen scholen zich op 5 punten. We kijken naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het school management. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes.

Leerlingen motiveren

Edukans ondersteunt de scholen met goed lesmateriaal en besteedt extra aandacht aan de scholing van meisjes. Zij stoppen namelijk vaker met school dan jongens. Leerlingen worden aangemoedigd om elkaar te helpen bij het leren en de best presterende studenten krijgen aan het einde van het schooljaar een onderscheiding.

“Met Going Global raak je als school enorm betrokken bij het dagelijks leven en het schoolleven van leerlingen en docenten in een ontwikkelingsland. Het is super om te ervaren dat je alléén met kennis enorm veel kunt betekenen voor mensen.” – Docent Linda van Kleef-Zijderlaan (ging eerder op fysieke uitwisseling met Edukans Going Global) 

Gezonde leeromgeving

In naschoolse clubs leren scholieren over het belang van goede hygiëne, lichaamsveranderingen in de pubertijd en levensvaardigheden. Er wordt op scholen gekeken naar beschikbaarheid van wc’s, hoe meisjes zit kunnen verschonen tijdens hun menstruatie en of er water is om je handen te wassen. Dit alles draagt bij aan een veilige en gezonde leeromgeving.

Bijeenkomsten

Tijdens bijeenkomsten voor leiders van de gemeenschap en ouders gaan we in gesprek over onderwijs. Hoe kunnen zij helpen bij het verbeteren van onderwijs? En waarom is het zo belangrijk dat meisjes naar school gaan? We kijken naar de hele leeromgeving en betrekken iedereen die daarin een rol speelt. Zo krijgen Oegandese kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Vraag hier meer informatie aan

 

Social

Partners & keurmerken

  • CBF
  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij