Basisonderwijs van goede kwaliteit

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten zorgen voor onderwijs van lage kwaliteit. Veel kinderen maken om die reden hun school nooit af.

Edukans zorgt onder andere voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school! Onze ambassadeur Sofie van den Enk legt graag uit hoe we dat in Malawi doen.

Onze filosofie: de STER-school

De STER-school is onze filosofie en onze integrale manier om naar kwaliteit van onderwijs te kijken. We werken binnen het STER-school model op basis van 5 pijlers (de armen van de ster):

    1. Een veilige leeromgeving.
    2. Een goede begeleiding van het leerproces.
    3. Goed opgeleide en gemotiveerde docenten.
    4. Georganiseerd schoolmanagement.
    5. Betrokkenheid van ouders en gemeenschap.

Ontwikkeling van een school

Aan de hand van de ster brengt Edukans de ontwikkeling van een school in kaart. De pijlers waar verbetering nodig is, pakken we – samen met de school – aan. Scoort een school op alle pijlers goed, dan weten alle betrokkenen: dit is een goede school. Kinderen leren hier voldoende en de school kan zelfstandig functioneren.