Edukans en de Werelddoelen (SDG’s)

In 2015 spraken 193 wereldleiders af om zich te houden aan de 17 Werelddoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) voor duurzame ontwikkeling. Als iedereen zich hieraan houdt, is er in 2030 geen extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering meer. Edukans maakt zich sterk voor de realisatie van deze doelen.

Aan welke Werelddoelen werkt Edukans?

Edukans focust zich op doel 4 (kwaliteitsonderwijs) en doel 8 (waardig werk en economische groei).

We werken in ontwikkelingslanden aan beter onderwijs en meer banen voor jongeren.

Veel jongeren hebben wel hun basisschool afgerond, maar vinden geen baan. Wij bieden goed onderwijs dat aansluit op de vraag van de markt. Zo kunnen jongeren hun talenten in hun eigen land inzetten en een baan vinden.

Werken aan onderwijs is werken aan de samenleving

School is een hele centrale plek voor ontwikkeling. Door aan beter onderwijs te werken, werk je aan verbetering van de hele samenleving. We werken binnen onze interventies mee aan het realiseren van SDG 5 en 16 door te werken aan gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes en het voorzien in onderwijs in noodsituaties.

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met crisis, conflict of geweld zijn sociale en emotionele vaardigheden cruciaal voor hun veerkracht. Daarom werkt Edukans aan Sociaal Emotioneel Leren (SEL), zodat leerlingen leren om te gaan met hun emoties, relaties te bouwen en verantwoordelijke beslissingen te maken.

We geloven dat onderwijs de sleutel is tot alle ontwikkeling. Als je goed onderwijs krijgt, stijgt je inkomen en is er minder kans op armoede en honger. Je hebt meer kans om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor schoon water en een schone natuur. Onderwijs is de kans van je leven!

Wat doet Edukans nog meer om de Werelddoelen te realiseren?

Naast ons eigen werk in ontwikkelingslanden zijn we ook actief in Nederland. Via gesprekken en sociale media willen we de Nederlandse politiek aanmoedigen om zich hard te maken voor kwaliteitsonderwijs en banen voor jongeren in lagelonenlanden.