Edukans en de Werelddoelen (SDG’s)

In 2015 spraken 193 wereldleiders af om zich te houden aan de 17 Werelddoelen of Sustainable Development Goals (SDG’s) voor duurzame ontwikkeling. Als iedereen zich hieraan houdt, is er in 2030 geen extreme armoede, ongelijkheid en klimaatverandering meer. Edukans maakt zich sterk om deze doelen te behalen.

Aan welke Werelddoelen werkt Edukans?

Edukans werkt aan:

  • Doel 4: kwaliteitsonderwijs. Zodat ieder kind de kans krijgt op een betere toekomst.
  • Doel 5: gelijke kansen voor meisjes en jongens. In veel landen hebben jongens nog steeds een streepje voor. Edukans zet zich in voor gelijke (onderwijs)kansen voor meisjes en jongens, zodat beide zich optimaal kunnen ontwikkelen.
  • Doel 8: waardig werk en economische groei. Veel jongeren hebben wel hun basisschool afgerond, maar vinden geen baan. Edukans zorgt voor goed beroepsonderwijs dat aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Zo kunnen jongeren hun talenten inzetten en een baan vinden.

“Edukans stimuleert uitwisseling en wederzijds leren van Nederlandse studenten, docenten en schoolleiders met hun tegenhangers in ontwikkelingslanden. Samen behandelen ze onderwerpen die SDG 4, 5 en 8 aangaan. Door samen met collega’s in een andere cultuur te werken aan kwaliteitsonderwijs en aan de professionele ontwikkeling van docenten en schoolleiders, ontstaat een intensief en wederkerig leerproces.”⁠
Uit de Nederlandse SDG-rapportage 2020.

Bekijk ook onze projecten >>>

Werken aan onderwijs is werken aan de samenleving

School is een hele centrale plek voor ontwikkeling. Door aan beter onderwijs te werken, werk je aan verbetering van de hele samenleving. We werken binnen onze interventies mee aan het realiseren van SDG 5 en 16 door te werken aan gelijke onderwijskansen voor jongens en meisjes en het voorzien in onderwijs in noodsituaties.

Voor kinderen en jongeren die te maken hebben gehad met crisis, conflict of geweld zijn sociale en emotionele vaardigheden cruciaal voor hun veerkracht. Daarom werkt Edukans aan Sociaal Emotioneel Leren (SEL), zodat leerlingen leren om te gaan met hun emoties, relaties te bouwen en verantwoordelijke beslissingen te maken.

We geloven dat onderwijs de sleutel is tot alle ontwikkeling. Als je goed onderwijs krijgt, stijgt je inkomen en is er minder kans op armoede en honger. Je hebt meer kans om jezelf te ontwikkelen en je in te zetten voor schoon water en een schone natuur. Onderwijs is de kans van je leven!

Wat doet Edukans nog meer om de Werelddoelen te realiseren?

Naast ons eigen werk in ontwikkelingslanden zijn we ook actief in Nederland. Via gesprekken en sociale media willen we de Nederlandse politiek aanmoedigen om zich hard te maken voor kwaliteitsonderwijs en banen voor jongeren in lagelonenlanden.