sluit
Doneer direct
Niet-opgeleide jongeren worden ondernemende boeren in Noord-Oeganda

Niet-opgeleide jongeren worden ondernemende boeren in Noord-Oeganda

Noord-Oeganda heeft een van de hoogste percentages jeugdwerkloosheid in de wereld. Vooral de jongeren op het platteland zijn het slachtoffer van de kloof tussen hun vaardigheden en de kansen in de markt. Ze overleven omdat ze bijna allemaal een stukje land hebben waarop ze hun eigen eten kunnen verbouwen. 80% van alle Oegandezen woont op het platteland. 73% van de beroepsbevolking werkt in de landbouw, maar slechts 37% van het bruto nationaal inkomen is afkomstig uit de landbouw.

Het land is vruchtbaar en er is voorlopig nog genoeg grond voorhanden: de landbouwsector heeft dus veel kansen voor werkloze jongeren. Zij missen echter de technische en ondernemende vaardigheden om succesvolle boeren-ondernemers te worden. Daarnaast missen ze de toegang tot belangrijke voorzieningen als opslagruimte, krediet of een onderhandelingspositie waarmee ze een goede prijs voor hun producten kunnen vragen.

Wat doet Edukans voor deze jonge boeren?

Edukans wil de positie van jongeren op het Oegandese platteland samen met Heifer verbeteren. We doen dat door jongeren te trainen en hen de mogelijkheid te geven toe te treden in de markt. We stimuleren hun ondernemerschap. Heifer heeft de kennis over de landbouwsector, Edukans heeft de onderwijsexpertise. Door samen te werken, kunnen we inhoudelijk sterke beroepstrainingen aanbieden, die aansluiten bij wat de jongeren nodig hebben. Ook verhogen we samen de opbrengsten van drie gewassen: mais, pinda’s en zonnebloemen zijn producten met een hoge marktwaarde, waar veel vraag naar is op de lokale markt. Jongeren leren ondernemingsplannen te ontwikkelen en krijgen toegang tot leningen.

Wat is het effect?

3.200 jongeren op het platteland in de regio Dokolo worden geschoold tot ondernemende boeren. Minstens 75% van hen verdient aan het eind van het programma 70% meer inkomen dan daarvoor. Indirect gaan de levensomstandigheden van 7.200 kinderen/familieleden omhoog.

Doel

Minder werkloosheid in Noord Oeganda.

Hoe

Door werkloze jongeren op te leiden tot ondernemende boeren.

Hoeveel jongeren willen we met dit project kansen geven?

3200. Indirect gaan de levensomstandigheden van 7.200 kinderen/familieleden omhoog.

Andere actuele projecten