Nieuwsoverzicht
Brainstormen, samenwerken en wederzijds inspireren – DARE2GO

Brainstormen, samenwerken en wederzijds inspireren – DARE2GO

Annika en Merle zijn afgereisd naar de tweede school van hun DARE2GO programma. Op deze school met 600 leerlingen ontmoeten ze een inspirerend schoolhoofd en gaan ze met het enthousiaste team aan de slag om de lessen én ouderbetrokkenheid naar een hoger niveau te tillen.

Te druk en te weinig kennis

Merle stort zich op de ouderbetrokkenheid. Ze gaat in gesprek met de leerkrachten om te ontdekken waar ze precies tegenaan lopen. Ook legt ze huisbezoeken af om erachter te komen hoe ouders tegen ouderbetrokkenheid aankijken.

Workshop activerend lesgeven Kenia

Betrokkenheid thuis

“Uiteindelijk heb ik me vooral gefocust op hoe ouders thuis betrokken kunnen zijn bij het schoolwerk van hun kinderen. Dat is best een uitdaging, want veel ouders hebben daar geen tijd voor. Ze werken hard om rond te kunnen komen. En ze hebben vaak zelf geen opleiding, waardoor ze ook niet kunnen helpen bij het huiswerk.”

Plan

Om tot een passende aanpak te komen heeft Merle veel samengewerkt met de leerkrachten van de school. Ze hebben een plan gemaakt om ouders meer te betrekken bij het onderwijs van hun kind, zonder dat dat te veel tijd kost en ze zelf alles van de leerstof moeten weten. De school en de ouders kunnen nu met dit plan aan de slag.

Workshop activerend lesgeven Kenia

Betrokkenheid in de les

Behalve meer ouderbetrokkenheid vond het schoolhoofd ook dat leerlingen meer betrokken moeten worden bij de les. Annika: “Daarom heb ik lessen geobserveerd, feedback gegeven en samen met de Keniaanse collega’s lessen voorbereid. Ook heb ik zelf stukjes lesgegeven en daarop kreeg ik dan weer feedback van de Keniaanse docenten”.

Daarvan leerde ze hoe je nieuwe stof nog beter in kleine stapjes kunt aanbieden. “Dat doen ze echt heel goed hier, vooral bij rekenen en taal. Ik heb gezien hoe klein je die stapjes kunt maken én dat dat niet eens per se veel tijd hoeft te kosten.”

Taaie stof

Het viel Annika op dat de docenten op deze school al goed bezig zijn met activerend lesgeven, zeker in de onderbouw. “In de bovenbouw zie je het weer minder terugkomen. Dat komt mede doordat de stof daar wat taaier is.”

Annika is samen met de leerkrachten gaan brainstormen over hoe je kinderen nog meer bij de les kunt betrekken. “De docenten dachten goed mee en kwamen met veel ideeën. De samenwerking was erg gelijkwaardig, we hebben er zelf ook veel van geleerd.”

Leren van elkaar

Op de school werken ook jonge leraren uit de gemeenschap. Zij hebben geen onderwijsopleiding gehad en moeten het vak dus in de praktijk leren. Ook daar hebben Merle en Annika aandacht aan besteed: hoe begeleid je zulke collega’s het best?

Annika: “Ik zag hoe belangrijk het is dat leerkrachten van elkaar leren. In Nederland stond ik daar nooit zo bij stil. Je doet je eigen ding en er komt nooit iemand kijken. Hier hebben we dat juist heel veel gedaan, ontzettend waardevol en leuk. Dat zouden we in Nederland ook meer moeten doen.”

Goed schoolhoofd

Ook beseft Annika nu hoe belangrijk een goed schoolhoofd is. “Het hoofd van deze school weet enorm veel van de psychologie van de mens. Hij weet hoe hij mensen moet benaderen en motiveren en had creatieve oplossingen voor de problemen die spelen op school. Mocht ik ooit directeur worden, dan neem ik dit mee.”

Lees ook: Passend onderwijs in Kenia