sluit
Doneer direct

Informatie voor schoolleiders

World Teacher Schoolleider

Edukans World Teacher – schoolleider biedt schoolleiders, teamleiders, afdelingsleiders, (adjunct-) directeuren en conrectoren de gelegenheid om 15 dagen intensief samen te werken met collega’s uit Oeganda, Malawi, Ghana, Suriname of India. De samenwerking wordt vooraf gegaan door: een intensieve training van 3 dagen, het bestuderen van literatuur en het voorbereiden van workshops. Het project wordt afgesloten met een 4e trainingsdag waarin evaluatie centraal staat.

Inhoud programma
In dit programma worden de krachtigste vormen van leren gebruikt, waaronder:

  • Directe ontmoetingen met collega’s uit een andere cultuur waarin pedagogische en onderwijskundige visies worden uitgewisseld.
  • Het verzorgen van workshops aan schoolleiders, besturen, docenten van lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden over professioneel, pedagogisch en educatief leiderschap.
  • ‘Teameffectiveness’ en teamopbouw.
  • Het maken van korte en langere termijnplannen.
  • Change-management.

Workshops worden afgewisseld met het coachen van collega’s on the job.

Leren over grenzen
Professionals leren zo van en met elkaar. Als dat leren letterlijk over grenzen gaat, blijkt de impact groot. Door samen met collega’s in een andere cultuur te werken aan goed onderwijs en aan de professionele ontwikkeling van docenten en schoolleiders, ontstaat een intensief en ingrijpend leerproces. Schoolleiders verwerven een dieper inzicht in het eigen beroep, hun persoonlijk leiderschap, de betekenis van wereldburgerschap en het eigen functioneren als schoolleider en coach. Verwacht wordt dat deelnemers in staat zijn om vanuit een onderzoekende houding en analyse van de onderwijssituatie in het ontwikkelingsland een originele bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en toepassen van gezamenlijk ontwikkelde ideeën.

Schoolleider Oeganda

Complexiteit en creativiteit

De onderwijssituatie wordt gekenmerkt door scholen met te weinig lokalen, een gebrek aan leermiddelen en meubilair en zonder elektriciteit, maar met nieuwsgierige leerlingen in overvolle klassen (soms > 100 leerlingen). Deze totaal verschillende situatie doet een beroep op het vermogen van de deelnemer om in complexe situaties – rekening houdend met de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden – te zoeken naar creatieve oplossingen en ethisch verantwoorde keuzes.

Dit project voor schoolleiders wordt uitgevoerd samen met docenten en soms ook met toekomstige docenten. In groepen van 15 tot 30 deelnemers (schoolleiders, docenten en toekomstige docenten) worden een aantal scholen gedurende twee weken bezocht.

Wederzijds leren

Wederzijds leren is een belangrijk uitgangspunt. Dat betekent dat ook de schoolleiders in het ontwikkelingsland vergelijkbare leerprocessen doormaken. Onderwijs is in deze landen, nog meer dan in het westen, poort naar een ontwikkelde en succesvolle samenleving. Deelnemende schoolleiders dragen door dit project bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarmee ervaren zij zelf wereldburgerschap. Het programma is zodanig georganiseerd dat elke deelnemende schoolleider de linking pin is naar haar of zijn school. Verwacht wordt dat er in de eigen school een beweging op gang wordt gebracht gericht op burgerschap en wereldburgerschap.

Reflectie en evaluatie

Door middel van een proces systematische reflectie en evaluatie wordt inhoud en vorm gegeven aan een persoonlijke leercyclus. Deze cyclus is o.a. gericht op het slaan van bruggen tussen verwachtingen, visie en praktijk en het oplossen van problemen in een nieuwe complexe context.

Schoolleidersregister

Een schoolleider moet zich iedere vier jaar opnieuw registeren in het Schoolleidersregister. Met deze herregistratie laat je als schoolleider zien dat je je blijft professionaliseren. Je moet minimaal drie van de zeven thema’s kiezen waarin je je als schoolleider binnen een periode van vier jaar verder ontwikkelt.

Edukans World Teacher – schoolleider is volledig gecertificeerd voor twee professionaliseringsthema’s:
• Persoonlijk leiderschap
• Leidinggeven aan veranderingen

Daarnaast zijn we gecertificeerd voor de deelthema’s:
• ‘Omgaan met bestuur’ (uit het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’)
• ‘Omgaan met ouders’ (uit het thema ‘In relatie staan tot de omgeving’)
• ‘Omgaan met verschillen als team’ (uit het thema ‘Omgaan met verschillen’)
• ‘Omgaan met verschillen vertaald naar de schoolorganisatie’ (uit het thema ‘Omgaan met verschillen’)

Enthousiast geworden? bekijk hier de reizen of  geef je op!