world teacher schoolleiders

World Teacher voor schoolleiders

Edukans World Teacher voor schoolleiders biedt schoolleiders, teamleiders, afdelingsleiders, (adjunct-) directeuren en conrectoren de gelegenheid om 15 dagen intensief samen te werken met collega’s uit Oeganda en Kenia. Een programma vol bijzondere ontmoetingen en leermomenten.

Voorbereiding

Voordat je op reis gaat, bereiden we je voor met een intensieve 3-daagse training. Je verdiept je in bijpassende literatuur en bereidt workshops voor. We sluiten World Teacher voor schoolleiders af met een 4e trainingsdag waarin evaluatie centraal staat.

World Teacher schoolleiders

Inhoud programma World Teacher voor schoolleiders

In dit programma gebruiken we de krachtigste vormen van leren:

  • Directe ontmoetingen met collega’s uit een andere cultuur waarin pedagogische en onderwijskundige visies worden uitgewisseld.
  • Workshops verzorgen voor schoolleiders, besturen en docenten van basisscholen en lerarenopleidingen in ontwikkelingslanden. In deze workshops leren lokale onderwijsprofessionals over professioneel, pedagogisch en educatief leiderschap.
  • Team effectiveness en teamopbouw.
  • Korte- en langetermijnplannen maken.
  • Change management.

Workshops worden afgewisseld met het coachen van collega’s on the job.

Leren over grenzen

Professionals leren bij World Teacher voor schoolleiders van en met elkaar. Als dat leren letterlijk over grenzen gaat, is de impact groot. Door samen met collega’s in een andere cultuur te werken aan goed onderwijs en aan de professionele ontwikkeling van docenten en schoolleiders, ontstaat een intensief en ingrijpend leerproces. Als schoolleiders verwerf je een dieper inzicht in je beroep, jouw persoonlijk leiderschap, de betekenis van wereldburgerschap en jouw functioneren als schoolleider en coach.

Wil je mee op een World Teacher-reis voor schoolleiders? Dan verwachten we dat je vanuit een onderzoekende houding de onderwijssituatie in het ontwikkelingsland analyseert. Vanuit die analyse lever je een originele bijdrage aan het ontwikkelen en toepassen van gezamenlijke ideeën.

Complexiteit en creativiteit

De onderwijssituatie in ontwikkelingslanden wordt gekenmerkt door scholen met te weinig lokalen, een gebrek aan leermiddelen en meubilair en zonder elektriciteit. Tegelijkertijd vind je er nieuwsgierige leerlingen in overvolle klassen (soms > 100 leerlingen).

Deze totaal nieuwe onderwijssituatie doet een beroep op jouw vermogen om in complexe situaties – rekening houdend met de sociaal-maatschappelijke verantwoordelijkheden – te zoeken naar creatieve oplossingen en ethisch verantwoorde keuzes.

Als deelnemer aan World Teacher voor schoolleiders reis je in een groep van 15-30 deelnemers (schoolleiders, docenten en toekomstig docenten). Je bezoekt gedurende twee weken een aantal (basis)scholen.

Wederzijds leren

Wederzijds leren is een belangrijk uitgangspunt van World Teacher voor schoolleiders. Dat betekent dat ook de schoolleiders in het ontwikkelingsland vergelijkbare leerprocessen doormaken. Onderwijs is in deze landen, nog meer dan in het westen, poort naar een ontwikkelde en succesvolle samenleving.

Als deelnemer aan World Teacher voor schoolleiders draag je bij aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs in ontwikkelingslanden. Daarmee ervaar je zelf wereldburgerschap. Het programma is zodanig georganiseerd dat elke deelnemende schoolleider de linking pin is naar haar of zijn school. We verwachten dat je op jouw eigen school een beweging op gang brengt gericht op (wereld)burgerschap.

Reflectie en evaluatie

Met een proces systematische reflectie en evaluatie geven we inhoud en vorm aan een persoonlijke leercyclus. Deze cyclus is o.a. gericht op het slaan van bruggen tussen verwachtingen, visie en praktijk en het oplossen van problemen in een nieuwe complexe context.

Meer informatie

Wij werken nauw samen met 1801 (https://www.1801.nl/), dé opleider van schoolleider 3.0

Enthousiast geworden? bekijk hier de reizen of  geef je op!