Alle projecten
Schooluitval door droogte in Ethiopië: dit doen wij
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Afar, Ethiopië

Schooluitval door droogte in Ethiopië: dit doen wij

Ethiopië heeft te kampen met terugkerende grote droogtes en grillige regenseizoenen. Het verre noorden van Ethiopië is een van de regio’s die het meest wordt getroffen door droogte en overstromingen. In de regio Afar zorgen wij samen met UNICEF dat kinderen naar school blijven gaan in tijden van humanitaire crisis. Minimaal 30% van leerlingen moet in periode van extreme droogte namelijk stoppen met school. Het is belangrijk om kinderen op een veilige omgeving zoals school te houden – juist nu. Op deze pagina lees je wat we precies doen om de negatieve effecten op het onderwijs en kwetsbare bevolkingsgroepen te verzachten.

Extreme droogte en overstromingen

De frequentie van ernstige droogtes (onder andere als gevolg van La Niña en El Niño) is de afgelopen tien jaar toegenomen van elke tien jaar tot bijna elke vijf jaar. Daarbij zijn de droogtes ernstiger geworden, voornamelijk in de meeste delen van Afar. De effecten van mislukte regenseizoenen door droogte zijn problematisch; huishoudens verliezen een groot deel van hun kuddes en daarmee verslechtert de voedselvoorziening. Ook heeft het land te maken met overstromingen. Hierdoor moeten mensen noodgedwongen verplaatsen naar een andere plek en mislukken de oogsten. Naast overstromingen onderging Ethiopië de ergste sprinkhanenplaag in 25 jaar en de sociaaleconomische gevolgen van COVID-19 zijn nog altijd merkbaar. Het land blijft kwetsbaar voor andere uitbraken van ziekten, overstromingen, ontheemding door conflicten en droogte.

Impact op onderwijs

Als er door slechtere voedselvoorziening geen eten meer is, dan is school al helemaal geen prioriteit meer. Tijdens droogteperiodes gaan kinderen niet meer naar school. Ze worden aan het werk gezet om het gezin van inkomen te voorzien of door ouders meegenomen naar een andere plek. Minimaal 30% van de leerlingen valt doorgaans uit in periode van extreme droogte.

Extreme-droogte-Ethiopie-Berhale
Extreme droogte in Berhale, Ethiopië

Kwetsbare bevolkingsgroepen

Edukans richt zich samen met UNICEF op 1.330 risicohuishoudens in de door droogte getroffen Afar-regio. De meest kwetsbare bevolkingsgroepen – gezinnen – worden financieel ondersteund. Zo houden we kwetsbare jongens en meisjes op school. Ook voorzien we de scholen van watervoorraden. Naast het belangrijkste doel van dit project – kinderen op school houden – is het van belang de impact voor onderwijs en kwetsbare bevolkingsgroepen zo veel mogelijk te verzachten.

Droogte Ethiopie kinderen Aysaita

Dit doen wij:

  • We ondersteunen 1.330 risicogezinnen met geld voor schoolbenodigdheden, schoolgeld of transportkosten.
    • Daarmee kunnen 5.320 jongens en meisjes uit kwetsbare huishoudens naar school blijven gaan.
  • We voorzien 27 scholen met watertanks en herstellen hier waterpunten. Ook bouwen we nieuwe waterpunten en handen-wassen-stations.
    • Daardoor is er voor 13.300 schoolgaande jongens en meisjes watervoorziening op school
  • We trainen 126 docenten en schoolleiders rondom belangrijke thema’s zoals kinderbescherming en gender-gerelateerd geweld.

Help jij mee aan minder schooluitval in Ethiopië?

Wij zetten ons hard in om de negatieve effecten van droogte op het onderwijs tegen te gaan. Steun jij ons werk in Ethiopië? Bekijk hieronder hoe je maandelijks of eenmalig kunt doneren.

Droogte Ethiopie schoolkinderen Aysaita

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Afar, Ethiopië

Doel

Zorgen dat kinderen naar school blijven gaan in door droogte getroffen gebieden in Noord-Ethiopië.

Hoe

Door gezinnen financieel te ondersteunen houden we kwetsbare jongens en meisjes op school. Ook voorzien we de scholen van watervoorraden en trainen we docenten en schoolleiders rondom belangrijke thema’s.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

5.320 jongens en meisjes uit kwetsbare huishoudens kunnen dankzij financiële ondersteuning naar school blijven gaan.

Voor 13.300 schoolgaande jongens en meisjes bouwen we watervoorzieningen op school.

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

We trainen 126 docenten en schoolleiders rondom belangrijke thema’s zoals kinderbescherming en gender-gerelateerd geweld.

Partners

In de regio Afar werken wij samen met UNICEF aan beter onderwijs in tijden van de humanitaire crisis.

Schoolkinderen in Ethiopië

Steun jij ons werk in Ethiopië?

Edukans is een erkend goed doel. Dit betekent dat je er als donateur op kunt vertrouwen dat je donatie op verantwoorde wijze wordt besteed.
  • Met € 15 ondersteun je de ontwikkeling van relevante beroepsopleidingen voor jongeren.

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij