Alle projecten
Les in de sloppenwijken van Ethiopië
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Ethiopië

Les in de sloppenwijken van Ethiopië

Dit project is afgerond. Met dit project hebben we 600 moeders getraind in ondernemerschap!

Sinds 2004 steunt Edukans een onderwijsprogramma van de Ethiopische organisatie Maedot. Dankzij deze samenwerking krijgen ieder jaar 1200 kinderen in de sloppenwijken van Addis Abeba gratis scholing en een maaltijd per dag.

Edukans wil dit jaar de school helpen om na 2016 zelfstandig verder te gaan. Dat gebeurt door 600 moeders van de leerlingen op te leiden om hun eigen bedrijfje te beginnen. Daarmee verdienen ze geld waarmee ze de school en het onderwijs zelf kunnen betalen.

De moeders (of soms andere verzorgers) krijgen les in ondernemerschap en in vaardigheden om een inkomen mee te verwerven. Een deel van de groep wordt getraind in het bereiden van granenmixen, een deel volgt een training in kleding maken en borduren en het laatste deel krijgt een training in het houden van pluimvee. Alle moeders in het programma zitten gezamenlijk in een spaar- en kredietgroep. Ze worden begeleid en er wordt gezorgd dat zij aansluiting vinden bij bestaande micro-kredietverstrekkers. De moeders worden daarnaast getraind op het gebied van voeding en basale gezondheidszorg.

Het is de bedoeling dat de niet-formele centra van Maedot uiteindelijk door de overheid erkend en (deels) gefinancierd worden. Andere betrokkenen zijn de verschillende coöperaties en kredietgroepen die zijn gevormd door de ouders en de formele overheidsscholen. Zij worden dit laatste jaar getraind om de overgang naar zelfstandigheid zo goed mogelijk te laten verlopen.

Daarnaast draagt de inzet op de verdere toerusting van moeders en verzorgers eraan bij dat hun inkomen omhoog gaat. Daardoor zijn ze in staat hun verplichte ouderbijdrage te geven aan de school van hun kinderen. Door de toegenomen kennis over gezondheid en voeding verbetert de situatie in gezinnen, waardoor de kinderen in de sloppenwijken de kans van hun leven krijgen.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Ethiopië

Doel

Meer kinderen – die anders achter zouden blijven in hun ontwikkeling – naar school.

Hoe

Door moeders op te leiden, zodat zij de scholing van hun kinderen zelf kunnen betalen.

Hoeveel kinderen willen we met dit project kansen geven?

1.200 per jaar

Hoeveel moeders bereiken we met dit project?

600

Steun onze projecten en geef een kind de kans van zijn leven!

Edukans is een erkend goed doel. Dit betekent dat u er als donateur op kunt vertrouwen dat uw donatie op verantwoorde wijze wordt besteed.
  • Met € 15 ondersteun je de ontwikkeling van relevante beroepsopleidingen voor jongeren.

Andere projecten

Edukans werkt aan grote en kleine onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Bekijk hier een aantal van onze andere projecten.

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij