sluit
Doneer direct
Onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië

Onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië

Sinds 2000 ontvluchtten Eritreeërs hun land om te ontsnappen aan discriminatie, het schenden van mensenrechten, gedwongen tewerkstelling in het leger en vrijheidsbeperkingen. Velen van hen wonen in vluchtelingenkampen onder slechte omstandigheden en bezitten niet meer dan wat zij op de vlucht konden dragen. Veel kinderen krijgen hierdoor geen kans op een goede toekomst. Edukans zorgt ervoor dat kinderen weer naar school kunnen en zo aan hun toekomst kunnen werken.

Slecht onderwijs

Het is slecht gesteld met het onderwijs aan vluchtelingen in Ethiopië. Onderwijs wordt gegeven door Ethiopische leerkrachten en door Eritrese leerkrachten die als vrijwilliger voor de klas staan zonder dat ze een basisopleiding hebben gehad.
Volgens de huidige gegevens van UNHCR en de Ethiopische overheid leren vluchtelingenkinderen erg weinig op school. Minder dan 6% van de Eritrese kinderen in Ethiopische kampen bereikt een leesvaardigheidsniveau vergelijkbaar met dat van kinderen uit groep 4. Aisha is een van de kinderen in haar kamp die wel naar school kan. Lees haar verhaal.

Edukans / Jacco van Laar /www.jaccovanlaar.com

 

 

 

 

Onderwijs aan Eritrese vluchtelingen in Ethiopië.

Doel van het project

Het doel is het bevorderen en het ontwikkelen van het recht van ieder kind op toegang tot onderwijs van goede kwaliteit, door middel van een breed onderwijsprogramma voor vluchtelingen en leraren, zowel in de twee kampen als in 5 omringende gastgemeenschap, in de Afar regio. Het programma richt zich op 144 onderwijzers en 5030 leerlingen.

Hoe doen we dat?

In 2019 willen we een veilige leeromgeving voor kinderen hebben gecreëerd: 3 nieuwe schoolblokken met elk 4 ingerichte klaslokalen in de kampen. Op alle scholen willen we computers en een printer hebben om digitaal lesmateriaal te gebruiken. Daarnaast willen we lesboeken aanschaffen.. Er is lesmateriaal ontwikkeld over Sociaal Emotioneel Leren, goed burgerschap en gelijke rechten van meisjes. We betrekken ouders en de gemeenschap door oudercommissies op te zetten en hen te trainen. Zij organiseren bijeenkomsten voor ouders en voor de gemeenschap over het belang van onderwijs en over de rechten van meisjes. We trainen leerkrachten trainen binnen en buiten de kampen, zodat kinderen goed onderwijs krijgen.

Lokale Pabo’s

We werken we samen met docenten van 2 lokale Pabo’s. Wij trainen en coachen lokale Ethiopische Pabo-docenten om de onderwijzers van de basisscholen te trainen in nieuwe onderwijsmethoden en -technieken

Doel

Kinderen zo snel mogelijk weer naar school.

Hoe?

Door leraren te trainen in lesgeven en een veilige leeromgeving te creëren.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

5.030

Hoeveel leraren worden er getraind?

144

Andere actuele projecten