Onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië

Een kans voor Eritrese vluchtelingen

Onderwijs voor Eritrese vluchtelingen in Ethiopië

Het regime dat in Eritrea aan de macht is schendt mensenrechten, discrimineert en dwingt burgers het leger in te gaan. Daarom vluchten veel Eritreeërs naar Ethiopië. Veel van hen wonen onder slechte omstandigheden in vluchtelingenkampen. Hun kinderen hebben hier geen kans op een goede toekomst. Edukans zorgt ervoor dat Eritrese vluchtelingenkinderen weer naar school kunnen om aan hun toekomst te werken.

Leerkrachten zonder opleiding

Het is slecht gesteld met het onderwijs aan vluchtelingen in Ethiopië. Ethiopische en Eritrese leerkrachten staan als vrijwilliger voor de klas, zonder dat ze een basisopleiding hebben gehad.

Volgens de huidige gegevens van UNHCR en de Ethiopische overheid leren vluchtelingenkinderen weinig op school. Minder dan 6% van de Eritrese kinderen in de vluchtelingenkampen leert lezen op groep 4-niveau.

Aisha is een van de kinderen in haar kamp die wel naar school kan. Lees haar verhaal.

Foto: Jacco van Laar

Met een breed onderwijsprogramma voor vluchtelingen en leraren willen we meer kinderen toegang geven tot goed onderwijs. We werken in de 2 vluchtelingenkampen en in 5 omringende gastgemeenschappen in de Afar regio.

Veilige leeromgeving

In 2019 hebben we een veilige leeromgeving voor kinderen gecreëerd: 3 nieuwe schoolblokken met elk 4 ingerichte klaslokalen in de kampen. Ook hebben nu alle scholen computers en een printer, zodat ze digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken. Daarnaast hebben we lesboeken aangeschaft.

We hebben lesmateriaal ontwikkeld over Sociaal Emotioneel Leren, goed burgerschap en gelijke rechten voor meisjes. We betrekken ouders en de gemeenschap door oudercommissies op te zetten en hen te trainen. Zij organiseren bijeenkomsten voor ouders en voor de gemeenschap over het belang van onderwijs en over gelijke rechten voor jongens en meisjes. We trainen leerkrachten binnen en buiten de kampen.

Lokale pabo’s

Er is een samenwerking met de docenten van 2 lokale pabo’s. Wij trainen en coachen Ethiopische pabo-docenten, zodat zij basisschoolleerkrachten nieuwe onderwijsmethoden en -technieken kunnen aanleren.

Doel

Kinderen zo snel mogelijk weer naar school.

Hoe?

Door leraren te trainen in lesgeven en een veilige leeromgeving te creëren.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

5.030

Hoeveel leraren worden er getraind?

144

    Met € 15 per maand steun je een meisje op een internaat, zodat ze haar school kan afmaken (maandelijks opzegbaar).

Doneer direct

Andere actuele projecten