Alle projecten
Onderwijs voor ontheemde kinderen in Ethiopië
Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Berhale, Ethiopië

Onderwijs voor ontheemde kinderen in Ethiopië

Ethiopië heeft een lange geschiedenis in het opvangen van vluchtelingen. Zo zoeken veel Eritreeërs een veilig heenkomen in vluchtelingenkampen langs de grens. Ze vluchtten voor het regime in hun eigen land, dat mensenrechten schendt, discrimineert en burgers dwingt het leger in te gaan.  Maar inmiddels kent Ethiopië ook enorme grote groepen intern ontheemden: Ethiopiërs die door geweld werden gedwongen hun huis te verlaten.

Een kans voor kinderen zonder thuis

Veel ontheemde kinderen zijn jarenlang niet naar school geweest. Terwijl school juist voor deze kinderen de plek is om te werken aan hun toekomst. Als niks zeker is in je leven, geeft weer naar school gaan je structuur en houvast. Edukans zorgt er daarom voor dat deze kinderen goed onderwijs krijgen. We werken op 32 scholen in het noorden van Ethiopië. Dit zijn scholen in vluchtelingenkampen en scholen voor intern ontheemden.

Aisha is een van de kinderen in haar kamp die wel naar school kan. Lees haar verhaal.

Veilige leeromgeving

Met een breed onderwijsprogramma voor vluchtelingen en leraren willen we meer kinderen toegang geven tot goed onderwijs. We bouwen nieuwe schoolblokken met ingerichte klaslokalen, toiletten en schoon drinkwater. Ook hebben alle scholen computers en een printer, zodat ze digitaal lesmateriaal kunnen gebruiken. En we zorgen voor voldoende lesboeken.

Verandering begint bij een goede leraar

Volgens de huidige gegevens van UNHCR en de Ethiopische overheid leren vluchtelingenkinderen weinig op school. Zo leert minder dan 6% van de Eritrese kinderen in de vluchtelingenkampen lezen op groep 4-niveau. Niet zo gek, als je bedenkt dat veel Ethiopische en Eritrese leerkrachten als vrijwilliger voor de klas staan, zonder dat ze een basisopleiding hebben gehad.

Alle leraren van de 32 scholen krijgen daarom een training van Edukans in actief lesgeven. Zij leren hier onder andere leerlingen actief te betrekken bij de les, zelf onderwijsmaterialen maken en goede opdrachten bedenken zodat kinderen in groepjes aan de slag kunnen.

Lokale pabo’s

Om te zorgen dat ook nieuwe docenten klaar zijn voor hun belangrijke taak, werken we nauw samen met 3 lokale pabo’s. Wij trainen en coachen Ethiopische pabo-docenten, zodat zij basisschoolleerkrachten nieuwe onderwijsmethoden en -technieken kunnen aanleren. Ook het omgaan met leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden komt in deze lessen aan bod.

School is een veilige plek

Wanneer de wereld om je heen onrustig en onzeker is, biedt school veiligheid. Edukans besteedt op de scholen daarom extra aandacht aan leren opkomen voor jezelf, goed voor jezelf zorgen en omgaan met elkaar. We hebben lesmateriaal ontwikkeld over Sociaal Emotioneel Leren, goed burgerschap en gelijke rechten voor meisjes. Omdat in Ethiopië het geweld tegen vrouwen en meisjes groot is, introduceren we samen met de pabo’s een nieuw lesprogramma op het gebied van seksuele vorming voor pabo-studenten.

Ouders bij de les

We betrekken ouders en de gemeenschap door oudercommissies op te zetten en hen te trainen. Zij organiseren bijeenkomsten voor ouders en voor de gemeenschap over het belang van onderwijs en over gelijke rechten voor jongens en meisjes. Ook krijgen ouders training in hygiëne en leren zij hoe ze hun kinderen thuis kunnen begeleiden in het maken van huiswerk.

Resultaten in 2020

Afgelopen jaar zorgden we op 3 scholen voor een nieuw schoolplein, waar kinderen veilig en uitdagend kunnen sporten en spelen. Ook stond het stimuleren van creativiteit hoog op de agenda. Door te tekenen en kunst te maken, kunnen kinderen zich uiten en geven zij hun zelfvertrouwen een boost. Als gevolg van de corona-pandemie sloten ook in Ethiopië scholen hun deuren. Tijdens de lockdown zorgden we samen met de overheid voor audiolessen aan vluchtelingenkinderen: van elk vak namen we lessen op in de eigen taal die kinderen thuis luisterden.

Created by potrace 1.10, written by Peter Selinger 2001-2011

Berhale, Ethiopië

Doel

Kinderen zo snel mogelijk weer naar school.

Hoe?

Door leraren te trainen in lesgeven en een veilige leeromgeving te creëren.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

27.175

Hoeveel leraren worden er getraind?

767

Ikram radioles in Ghana

Steun onze projecten en geef een kind de kans van zijn leven!

Edukans is een erkend goed doel. Dit betekent dat u er als donateur op kunt vertrouwen dat uw donatie op verantwoorde wijze wordt besteed.
  • Met € 15 ondersteun je de ontwikkeling van relevante beroepsopleidingen voor jongeren.

Andere projecten

Edukans werkt aan grote en kleine onderwijsprojecten in ontwikkelingslanden. Bekijk hier een aantal van onze andere projecten.

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij