Beter onderwijs in Ethiopië

Leerlingen leren te weinig

Beter onderwijs in Ethiopië

In Ethiopië betaalt de overheid het onderwijs. Daardoor gaat 94% van de kinderen er naar school. Dit lijkt een mooi cijfer, maar helaas is het met de kwaliteit van het onderwijs niet zo best gesteld.

De klassen zijn overvol, docenten zijn slecht opgeleid en er is veel te weinig goed lesmateriaal. De kinderen steken dus weinig op van de lessen die ze volgen. Dat kan beter!

Beter onderwijs op 82 Ethiopische scholen

Edukans werkt samen met 82 scholen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. We kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het school management. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens en voor meisjes.

Gezonde leeromgeving

We richten gezondheidsclubjes op waarin we het belang van goede hygiëne onder de aandacht brengen, alle scholen krijgen een groengroep die zich inzet om schooltuinen te realiseren en iedere school krijgt vuilnisbakken. Hierdoor ontstaat een veilige en gezonde leeromgeving.

Beter lesmateriaal

We ondersteunen de scholen met goed lesmateriaal en besteden extra aandacht aan de scholing van meisjes om te voorkomen dat zij stoppen met school. De leerlingen worden aangemoedigd om elkaar te helpen bij het leren en de best presterende studenten krijgen aan het einde van het schooljaar een onderscheiding.

Training van docenten

We leiden de docenten op in het gebruik van actieve lesvormen, zoals het werken in groepjes en het stellen van vragen om te bevestigen dat kinderen de lesstof snappen. Op een deel van de scholen wordt gefilmd in de klas, zodat de docent kan zien wat hij goed doet en waar het nog beter kan.

Bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten waarbij we leiders in de gemeenschap en ouders uitnodigen. Op deze bijeenkomsten gaan we in gesprek over hoe zij kunnen helpen bij het verbeteren van onderwijs, maar ook bijvoorbeeld over waarom het zo belangrijk is dat meisjes naar school gaan.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen Ethiopische kinderen de kans hun talenten te ontplooien!

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in Ethiopië.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?

76.708

    Met € 15 per maand steun je een meisje op een internaat, zodat ze haar school kan afmaken (maandelijks opzegbaar).

Direct doneren

Andere actuele projecten