Vacature Sales & Development Coordinator

Toezicht, statuten en erkenning

Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor 5 jaar. De voorzitter van onze Raad van Toezicht is de heer M.R.J. (Michel) Rog, lid Tweede Kamerfractie CDA.

“Kinderen, waar ook ter wereld, hebben recht op goed onderwijs. Voor hun eigen ontwikkeling, maar ook om later een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving waar zij deel van uitmaken. Als voorzitter van de Raad van Toezicht van Edukans wil ik er aan bijdragen dat kinderen in ontwikkelingslanden het best mogelijke onderwijs krijgen!”

Leden van de Raad van Toezicht

De leden van de Raad van Toezicht en hun hoofd- en nevenfuncties:

De heer M.R.J. (Michel) Rog – voorzitter
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal
Lid Raad van Toezicht CNV Jongeren
Eigenaar Rog Consultancy
Columnist de Seizoener
Lid Raad van Advies Vrije Hoge School

De heer drs. A. (Ad) Holster – lid
Voormalig voorzitter van het College van Bestuur van C.S.G. De Goudse Waarden in Gouda
Eigenaar “Ad Holster coaching en advies”
Voorzitter NCRV regio West
Lid Verenigingsraad NCRV
Lid Federatieraad KRO-NCRV

De heer. R.W. (Rob) van Tol – lid
Voormalig accountant en senior partner bij Arthur Andersen
Directeur Van Tol Consultancy BV
Lid Raad van Toezicht Stichting Flebologisch Centrum Grave

Mevrouw drs. M.C. (Merlijn) Verstraeten – lid
Rector van UniC, school voor voortgezet onderwijs in Utrecht
Vrijwilliger Edukans trainingprogramma’s

De heer F.J.J.A. (Frank) Kat – lid
Regiodirecteur van Koninklijke Kentalis, onderwijs voor slechthorende, dove en doof/blinde kinderen/jongeren
Vice president Deafblind International

De leden van de Raad van Toezicht krijgen een vacatiegeld conform het Besluit vergoedingen adviescolleges overheden (meer hierover is te lezen in ons Jaarverslag).

Download het Reglement Raad van Toezicht UnieNZV en Edukans

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling van Edukans bestaat uit een groep deskundige personen in maatschappelijke sleutelposities die Edukans een warm hart toedragen. Zij stimuleren op zowel persoonlijke als professionele titel ons werk. Ons Comité van Aanbeveling bestaat uit de volgende personen:

 • Arjan Lock , Voorzitter Raad van Bestuur Evangelische Omroep
 • Doekle Terpstra, Voorzitter van Techniek Nederland
 • Farshad Bashir, voormalig Tweede Kamerlid SP t/m 2017
 • Mariëtte de Haan, Bijzonder hoogleraar Gedragswetenschappen Universiteit Utrecht
 • Marije Cornelissen, Executive Director UN Women Nederland
 • Marlies van Wijhe, Algemeen Directeur Van Wijhe Verf B.V.
 • Micha de Winter, Hoogleraar Pedagogiek
 • Noraly Beyer, Toneelschrijfster, oud nieuwslezeres NOS
 • Willem Lageweg, Directeur – Bestuurder MVO Nederland
 • Wim & Hans Anker, Advocaten, gespecialiseerd in strafrecht
 • Loek Hermans, voormalig Eerste en Tweede Kamerlid VVD

Meerjarenbeleidsplan

Onze statuten

Integriteitsbeleid

Hieronder kun je ons integriteitsbeleid inzien. Heb je een vraag, suggestie of klacht over onze integriteit? Dan kun je ons bereiken via [email protected].

Social

Partners & keurmerken

 • CBF
 • ANBI
 • Nationale Postcode Loterij