leren lezen groep 3

Dit leert je kind in groep 3

Als kleuter heeft je kind al leren tellen en waarschijnlijk kent hij ook al een paar letters. Nu is het tijd voor de volgende stap: lezen en rekenen!

Lezen, lezen en nog eens lezen

In groep 3 staat het leren lezen centraal. Van enkele letters herkennen, kan je kind voordat je het weet woordjes van 3 letters lezen. Eerst nog letter voor letter, maar tegen de tijd dat het herfstvakantie is gaat dit al behoorlijk vloeiend.

leren lezen groep 3

Het eerste halfjaar draait het vooral om het leren kennen van alle letters en klanken. Het laatste halfjaar gaat je kind ook oefenen met lezen op tempo.

Tip: spreek letters uit zoals ze klinken – buh, mm, puh -, dat helpt je kind bij het leren lezen.

Als ouder krijg je te maken met het AVI-systeem. Dit geeft aan op welk leesniveau je kind zit (handig bij het uitzoeken van boekjes in de bibliotheek). Halverwege groep 3 zullen de meeste kinderen op AVI M3 (midden groep 3) zitten. Aan het eind van het schooljaar is dat AVI E3 (en in groep 4 krijg je dan te maken met M4, E4 enz.).

“Ik vint ju lif”

Als je leert lezen, ga je natuurlijk ook leren schrijven! Het verschilt per school op welke manier dat gebeurt. Op sommige scholen leren kinderen eerst losse letters schrijven, op andere scholen leren ze direct aan elkaar schrijven.

Je kind zal alle woorden eerst fonetisch schrijven: precies zoals ze klinken dus. Maak je niet druk, spellingsregels komen later uitgebreid aan bod en er gaan nog wel wat jaren onderwijs aan te pas komen voordat je kind echt goed leert spellen.

1+1=2

Ook met rekenen hoeft je kind niet helemaal bij nul te beginnen. In groep 2 heeft hij de begrippen erbij en eraf al leren kennen. Tellen kan hij waarschijnlijk al tot 20. Spelenderwijs heeft hij als kleuter al heel wat rekenkundige begrippen meegekregen. En daar heeft hij in groep 3 profijt van!

leren rekenen groep 3

Het begint met het leren herkennen en schrijven van de getallen. Na een tijdje worden erbij en eraf vervangen door + en -. De eerste echte sommetjes zijn een feit. Aan het eind van groep 3 kan je kind al plus- en minsommen tot en met 20 maken. Ook tellen in stapjes van 2, 5 en 10 zijn dan een eitje voor hem, een voorbereiding op het leren van de tafels in groep 4 en 5.

Verder leert je kind dit jaar tot 100 tellen en gaat hij aan de slag met meten, klokkijken en rekenen met geld.

Tip: thuis oefenen is goed, maar houd het leuk! Als je kind geen zin heeft, is dat prima. Vooral de eerste maanden van groep 3 is het belangrijk dat je kind thuis kan ontspannen. Heeft je kind extra oefening nodig, dan hoor je dat vanzelf van de leerkracht.

Sociaal en emotioneel leren

In de klas is ook aandacht voor sociaal en emotioneel leren. Zo leert je kind over normen en waarden, spelregels naleven en op een positieve manier aandacht vragen. Verder wordt er gewerkt aan het onderlinge contact: hoe werk je goed samen? Hoe los je een conflict op? En waarom is het belangrijk om rekening te houden met anderen?

Sociaal en emotioneel leren groep 3

Edukans werkt aan onderwijs

Het magazine Groep 3! wordt je aangeboden door Edukans. Wij werken aan beter onderwijs in ontwikkelingslanden. Sociaal en emotioneel leren is een belangrijk onderdeel in onze programma’s. In ontwikkelingslanden is hier namelijk vaak weinig aandacht voor. Kinderen durven niet te zeggen wat ze denken, leren niet hoe je ruzies op een goede manier oplost en weten vaak niet hoe je voor jezelf kunt (en mag!) opkomen. Terwijl dit soort vaardigheden ontzettend belangrijk zijn om goed te functioneren in de maatschappij.

Lees hoe we dit in Ethiopië doen