Nieuwsoverzicht
Nieuws
De bewezen impact van actief lesgeven met uitwisbare schriften

De bewezen impact van actief lesgeven met uitwisbare schriften

Dat actief lesgeven met uitwisbare schriften een positief effect op leren heeft, wisten wij eigenlijk al lang. Maar uit een door ons uitgevoerd onderzoek is nu ook echt gebleken dat de inzet van deze methode in het onderwijs positieve resultaten geeft. We nemen je mee in het onderzoek!

Maar eerst even terug naar de noodzaak van de Edukans-methode waarmee kinderen eindeloos kunnen leren. School zou dé plek moeten zijn om te oefenen en leren. Maar veel kinderen krijgen die mogelijkheid niet. Onbekwame docenten voor de klas en een gebrek aan schrijfmateriaal zorgen ervoor dat slechts 12% van de kinderen in Afrika na de basisschool goed kan lezen.

Edukans grijpt in door docenten te trainen in actief lesgeven met duurzaam schrijfmateriaal. We verstrekken op scholen uitwisbare schriften, die jarenlang mee gaan en waarmee kinderen eindeloos kunnen oefen. We trainen leraren om lessen met behulp van het uitwisbare schrift beter, leuker én leerzamer te maken. Zo zorgen dat kinderen wél wat leren in de klas en altijd schrijfmateriaal beschikbaar hebben.

Doel van deze methode is om de basisvaardigheden van basisschoolleerlingen te verbeteren. Naast de docententrainingen en uitwisbare schriften zijn er hulpmaterialen beschikbaar zoals handleidingen en oefenboeken.

Onderzoek in Kenia en Malawi

We onderzochten de effecten van klassikaal oefenen met uitwisbare schriften (‘Correctbooks’) op schrijfprestaties in Kenia en Malawi. Het onderzoek is uitgevoerd door Edukans en partner Correctbook en is gefinancierd door de Nationale Postcode Loterij.

Het onderzoek bestond uit 2 studies:

  • Studie 1: Onderzoek naar de perceptie van docenten en leerlingen van het uitwisbare schrift / Correctbook.
  • Studie 2: Onderzoek naar het effect van het gebruik van het uitwisbare schrift / Correctbook op de schrijfprestaties in projectscholen in Kenia en Malawi.

Resultaten studie 1

Uit het onderzoek zijn diverse voordelen van de methode naar voren gekomen. De resultaten laten zien dat de combinatie van getrainde docenten voor de klas én innovatief lesmateriaal werkt.

1. Verbeterde schrijfvaardigheden

Een uitwisbaar schrift bevordert het leren door middel van het eindeloos herhaaldelijk oefenen. Deze ijverige inspanning helpt om zowel het spiergeheugen te ontwikkelen (het vermogen van het kind om te schrijven en te tekenen) en hun cognitief geheugen (het vermogen van het kind om te onthouden, te associëren en gegevens te rationaliseren) te verbeteren.

2. Verhoogde motivatie, innovatie en creativiteit voor leerling én leraar

Leskrijgen met het uitwisbare schrift verhoogt de motivatie bij de leerlingen om naar school te komen. De kinderen zijn enthousiast om te leren en de docenten zijn enthousiast om les te geven omdat het innovatieve schrift een leuk en creatief aspect geeft aan het leren. Dit leidt uiteraard tot blije leerlingen die hun best doen in het onderwijs.

Daarnaast geeft het docenten unieke mogelijkheden in het lesgeven. Bijvoorbeeld door te werken met het uitvegen van antwoorden of leuke opdrachten met het schrift te bedenken.

“ In mijn klas geef ik vaak de unieke opdracht om iets te tekenen dat ik op weg naar school zag. Daarmee prikkel ik de creativiteit bij de leerlingen. ”
– Docent basisonderwijs

Tijdens de training leren docenten meer kindgericht lesgeven, creatieve vormen gebruiken en hoe je rekening kunt houden met diverse leertempo’s in de klas. De training is breder dan enkel het gebruik van nieuw lesmateriaal. Het ondersteunt de docent in de gehele manier van lesgeven. Zonder docententraining, komt het effect van het uitwisbare schrift in de klas minder goed tot zijn recht.

3. Veilige leeromgeving: fouten maken mag

Dat leerlingen fouten kunnen maken, deze weer uit kunnen wissen en opnieuw kunnen beginnen, betekent dat ze in een veilige leeromgeving kunnen leren. Zo zijn ze niet meer bang om fouten te maken en is de angst van de kosten van hun fouten voor hun ouders (i.v.m. de aankoop van nieuw schrijfmateriaal) weg.

“Dankzij de uitwisbare schriften zitten we nooit meer zonder schriftjes en pennen. En de leerlingen durven fouten te maken en out-of-the-box te schetsen; enorm goed voor hun motivatie en om zelfstandig te leren denken!”
– Juf Patience uit Ghana

4. Het maakt van leren een leuke ervaring

Een eigen schriftje dat nooit vol raakt. Want door de pen met speciale inkt is alles wat je schrijft uitwisbaar. Eindeloos schrijven, tekenen en wissen, voor ieder vak, dat maakt leren leuk! We zien dat leraren creatief met leerlingen aan de slag gaan. Zo neemt juf Elisabeth uit Kenia haar kinderen mee naar buiten om plantjes te verzamelen. Terug in de klas praten haar kinderen in groepjes over de plantensoorten en schrijven ze de naam met een tekening in het uitwisbare schrift. Zo leren Elisabeth’s leerlingen over de natuur, hoe ze kunnen samenwerken én oefenen ze ondertussen hun spelling.

Juf-Elisabeth-Kenia-met-meisje

5. Weers- en omgevingsbestendig

Een uitwisbaar schrift is gemaakt om zware omstandigheden zoals blootstelling aan vuil, stof en water te weerstaan. Dit betekent dat het schrift kan worden gebruikt in de meest afgelegen, landelijke en dorre gebieden waar kinderen zelfs leskrijgen onder een boom.

6. Duurzaam en lokaal geproduceerd

Met het uitwisbare schrift leer je niet alleen stukken beter, het is ook nog eens duurzaam. De lokaal geproduceerde schriftjes gaan bijna een heel schoolleven mee. Dankzij de lokale productielocaties in Afrika creëren we werk voor de lokale bevolking. Tot slot bespaar je natuurlijk veel papier doordat je het schrift eindeloos kunt blijven hergebruiken.

Resultaten studie 2

De tweede studie was gericht op de schrijfvaardigheden van de leerlingen. Het experiment vond plaats op vier verschillende scholen, waarbij voor en na het invoeren van onze methode de schrijfvaardigheid van de leerlingen is getest. Om de juiste resultaten boven water te halen, zijn er naast de interventiegroepen ook controlegroepen gekozen.

Interventiegroepen

In deze groepen zitten leerlingen die in de klas gebruikmaken van het uitwisbare schrift. Hun docenten zijn getraind om beter les te geven met behulp van dit nieuwe lesmateriaal. Edukans is actief op de scholen van deze leerlingen.

Controlegroepen

In deze groepen zitten leerlingen die geen gebruikmaken van het uitwisbare schrift en geen getrainde docenten voor de klas hebben staan. Edukans is (nog) niet actief op de scholen van deze leerlingen.

Door de schrijfvaardigheid van beide groepen kinderen te meten, kon aan het einde een goede vergelijking gemaakt worden.

Uitkomst: betere schrijfvaardigheid met het uitwisbare schrift

De uitkomsten leren ons dat de interventiegroepen met het uitwisbare schrift beter presteerden dan de controlegroepen in alle scholen. Zo is te zien dat de scores op schrijfvaardigheid aanzienlijk hoger zijn in de interventiegroepen in vergelijking met de controlegroepen.

Dit bewijst dat door docententraining en de inzet van een uitwisbaar schrift op scholen de schrijfvaardigheid verbetert.

Kenia-correctbook-meisje-2021

Wil je het hele onderzoeksrapport (in het Engels) lezen?

Dat kan hier

Of bekijk in presentatievorm:

Dat kan hier

Wil je meer lezen over deze methode (in het Nederlands)?

Ga naar Eindeloos leren