Nieuwsoverzicht
Verhaal
UNESCO: Meer meisjes naar school, maar er zijn ook zorgen

UNESCO: Meer meisjes naar school, maar er zijn ook zorgen

Sinds 1995 zijn 180 miljoen meer meisjes naar de middelbare school gegaan. Bovendien zijn hun schoolresultaten verbeterd en doen ze vaker een vervolgopleiding, constateert UNESCO. Maar er zijn ook zorgen, want door de corona-pandemie dreigen 11 miljoen meisjes en jonge vrouwen niet terug te keren naar school.

Nog steeds minder kansen

In 1995 maakten landen wereldwijd afspraken om werk te maken van gelijke rechten voor meisjes en vrouwen. Er zijn mooie resultaten geboekt, maar nog steeds hebben meisjes in veel landen minder kansen dan jongens. Een paar cijfers op een rij:

  • Van alle kinderen in de basisschoolleeftijd die nooit onderwijs zullen krijgen, is 3/4 een meisje.
  • Van de volwassenen die niet kunnen lezen, is 2/3 vrouw.
  • Armoede is een risicofactor: in plattelandsgebieden van arme landen gaan meisjes veel vaker niet naar school dan jongens. Laat staan dat zij hun middelbare school afmaken. In 20 landen is dat een zeldzaamheid voor arme meisjes uit landelijke regio’s.
  • Toegang tot beroepsonderwijs is nog steeds een probleem. In 1995 volgde nog 45% van de jonge vrouwen een beroepsopleiding, in 2018 was dat percentage gedaald naar 42%.
  • Hoewel meisjes steeds beter scoren op lees- en rekenvaardigheid, ontstaat een nieuw gat als het gaat om ICT-skills.

Ethiopische scholieren Edukans

Sneeuwbaleffect

Door te investeren in gelijke kansen voor meisjes, creëer je een sneeuwbaleffect. Want moeders die naar school zijn geweest, sturen hun eigen kinderen vaker en langer naar school. Zo krijgt elke generatie weer een grotere kans op een betere toekomst.

Inclusieve scholen

UNESCO roept overheden op om scholen inclusiever te maken voor alle leerlingen: “Zodat kinderen naar school kunnen ongeacht hun achtergrond, mogelijkheden of identiteit”. Volgens UNESCO zijn daarvoor betere hygiënische voorzieningen nodig op school en moet er meer aandacht komen voor geweld tegen meisjes. Veel meisjes stoppen bovendien met school omdat ze al heel jong zwanger raken. Daarom moeten zwangere meisjes en jonge moeders worden aangemoedigd om terug te gaan naar school.

Kinderen veilig terug naar school

Ook Edukans maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de corona-pandemie voor het onderwijs. We merken dat kinderen tijdens de lockdowns aan het werk worden gezet en dat het aantal tienerzwangerschappen stijgt. In Kenia bijvoorbeeld met wel 40%.

Daarom werken we – samen met onze lokale partners – aan een veilige terugkeer naar school. Zo willen we docenten zien van speciale door ons ontwikkelde corona-terugkeerpakketten. Het pakket helpt docenten om op een kindvriendelijke manier met leerlingen over corona te praten. Daarnaast geven we informatie over hoe docenten om kunnen gaan met leerachterstanden.

Zeep, emmers en mondkapjes hard nodig

Op de meeste Afrikaanse scholen is er een groot gebrek aan hygiënische middelen zoals zeep, emmers en mondkapjes. Waar scholen weer open gaan, durven veel ouders hun kind niet terug naar school te sturen. Ze zijn bang dat hun kinderen er besmet raken met het virus. Via de partners met wie wij samenwerken willen we zoveel mogelijk scholen voorzien van deze praktische benodigdheden, zodat kinderen niet langer thuis worden gehouden en zij hun leerachterstanden in kunnen halen.

Handen wassen corona

Edukans wil kinderen een veilige terugkeer naar school garanderen. Jij kunt daarbij helpen met een donatie. Doe je mee?

Ik doe een donatie