Houden ze in Afrika ook tienminutengesprekjes?

Een tienminutengesprek is een typisch gebruik op Nederlandse basisscholen. Iedere school houdt ze eigenlijk wel en het is een mooie manier om op de hoogte te blijven van de voortgang van je kind. Wist je dat Nederland niet het enige land is waar we deze gesprekjes houden?

In België is het ook een standaard onderdeel van het schooljaar. Daar werd zelfs door een Mechelse burgemeester gepleit voor het verplicht maken van dit gesprek. Ouders die niet komen opdagen, konden van hem een boete krijgen. Want ouderbetrokkenheid, dat moet je zoveel mogelijk stimuleren! Hoewel een boete wellicht wat rigoureus is, onderkent Edukans het belang van ouderbetrokkenheid helemaal. Want betrokken ouders zorgen voor betere leerprestaties van hun kind. Maar houden ze in Afrika eigenlijk ook tienminutengesprekjes?

Schriftjes checken
Het korte antwoord is ‘nee’. Een klassiek tienminutengesprek wordt op de meeste scholen niet gevoerd. Ouders checken soms de schriftjes van hun kind om te kijken of er voldoende vinkjes staan bij nagekeken lessen, maar structureel contact met de school om de voortgang van zoon of dochter te bespreken is er vaak niet. Daar moet verandering in komen vinden wij!

Moedergroepen
Op de scholen met wie we samenwerken stimuleren we meer betrokkenheid van de ouders zoveel mogelijk. Bijvoorbeeld door het invoeren van moedergroepen. Dat zijn groepen met (meestal) moeders die een actieve rol spelen op school. Bijvoorbeeld door tijdens de lunch pap te koken of door maandverband te naaien voor dochters en hun vriendinnen.

Terug naar school
Ook spelen de moeders een enorm belangrijke rol in het terughalen van kinderen die niet langer naar school gaan. Strijdbaar gaan ze van deur tot deur om andere ouders te overtuigen dat ze hun kind weer terug moeten sturen naar school. Ze helpen ouders bij het zoeken naar oplossingen. Als een kind thuisblijft, omdat het moet helpen om inkomen te genereren dan bekijken ze bijvoorbeeld de mogelijkheid van halve dagen naar school gaan. Ze krijgen de kinderen toch nog onderwijs en raken ze niet al te ver achter met de lesstof.