sluit
Doneer direct

Geef gericht

Wereldwijd gaan 264 miljoen kinderen en jongeren niet naar school of ze stoppen voortijdig met hun opleiding. Veel kinderen die wel naar school gaan leren daar veel te weinig. Hierdoor hebben zij weinig kans om aan een betere toekomst te werken. Jaarlijks helpt Edukans mee met het verbeteren van onderwijs van duizenden kinderen en jongeren. Hierdoor kunnen zij zich ontwikkelen en ontdekken waar ze goed in zijn. Onderwijs biedt deze kinderen en jongeren de kans van hun leven. Zonder uw steun is dit niet mogelijk!

Wij geloven dat onderwijs de basis voor alle ontwikkeling. Kinderen leren op school niet alleen lezen, schrijven en rekenen maar ook om voor zichzelf op te komen en wat hun talenten zijn. Onderwijs helpt kinderen te ontsnappen uit de spiraal van armoede. U kunt er samen met Edukans zorgen voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide en gemotiveerde docenten, betrokkenheid van ouders en  relevante opleidingen voor jongeren. Deze verschillende richtingen binnen het onderwijs hebben wij ondergebracht in vier pijlers van ons werk.

Door een van de fondsen te steunen weet u zeker dat uw gift wordt besteed aan iets dat u belangrijk vindt! Daarnaast zijn er nog een aantal andere voordelen van het steunen van een fonds:

 • U ontvangt twee keer per jaar updates en verhalen over de resultanten van de projecten die u steunt.
 • U ontvangt drie keer per jaar ons donateursblad WIJS!
 • U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse Donateursdag.
 • U denkt mee over de besteding van uw donaties.

Jaarlijks bepaalt Edukans in oktober de projecten per fonds voor het volgende jaar. Dit jaar vallen de volgende projecten onder de fondsen:

lees meer

Diplomafonds

Diplomafonds - Edukans
Edukans / Jacco van Laar

250 miljoen kinderen gaan wel naar school maar leren daar veel te weinig. Zelfs na vier jaar onderwijs missen zij taal- en rekenvaardigheden. Door overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten is het onderwijs vaak van lage kwaliteit. Ouders zien dan vaak de noodzaak van onderwijs niet en willen dat hun kind bijvoorbeeld op het land gaat werken of in het huishouden. Om deze redenen maken kinderen vaak hun school niet af.

Kinderen hebben goed onderwijs nodig. Het is belangrijk dat ze hun basisschool succesvol afronden. Alleen met een basis van goed onderwijs kunnen ze bouwen aan een goede toekomst. Edukans steunt lokale partners om de kwaliteit van basis- en voortgezet onderwijs te verbeteren. Waarin actief meedoen en sociale vaardigheden van cruciaal belang zijn. Hierdoor kunnen de leerlingen hun school afmaken met goede cijfers. Met de juiste academische en sociale vaardigheden kunnen zij met succes deelnemen aan de samenleving. Met een diploma hebben zij de kans van hun leven!

Sterscholen Malawi

 • 20.000 kinderen de kans op goed onderwijs
 • 90 leraren worden bijgeschoold
 • De totale bijdrage van Edukans is € 480.000
 • Looptijd: 2016-2018

Sterscholen Kenia

 • 50.000 kinderen krijgen beter onderwijs
 • 1.000 leraren worden bijgeschoold
 • De totale bijdrage van Edukans is € 330.000
 • Looptijd: 2016-2018

Meidenfonds

Meidenfonds - Edukans
Edukans / Jacco van Laar

Voor meiden is het in veel landen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan of school af te maken. bijvoorbeeld in India en Malawi. Met het Meidenfonds steunt u projecten waar de focus ligt op kansen voor meiden. Edukans zorgt voor training, bewustwording binnen de gemeenschap en seksuele voorlichting. Hierdoor krijgen meisjes de kans om hun school af te maken en worden slechte gewoonten als kindhuwelijken afgeschaft.

Wereldwijd leven nu 700 miljoen vrouwen die als kind getrouwd zijn. Kindhuwelijken, tienerzwangerschappen en seksueel geweld zijn de grootste oorzaken voor meisjes om school niet af te maken. Edukans zet zich met de projecten in het Meidenfonds in voor gelijke kansen op onderwijs voor jongens en meisjes. Onze aanpak richt zich erop dat meisjes zelfverzekerd een eigen bestaan kunnen opbouwen én in de toekomst ook zelf beter voor hun gezin kunnen zorgen.

Gelijkheid India

 • 3.000 kinderen krijgen beter onderwijs en seksuele
 • voorlichting
 • 300 leraren worden getraind in actief lesgeven en
 • seksuele voorlichting
 • De totale bijdrage van Edukans is € 138.000
 • Looptijd: 2016-2018

Gelijkheid Malawi

 • 5.400 jongeren krijgen seksuele vorming
 • 24 docenten worden getraind in seksuele vorming
 • De totale bijdrage van Edukans is € 90.000
 • Looptijd: 2015-2018

Noodfonds

Noodfonds - EdukansDoor conflictsituaties en natuurrampen gaan wereldwijd miljoenen kinderen niet naar school. Maar juist na rampen of bij het vluchten voor oorlogsgeweld is onderwijs een manier om kinderen weer structuur en hoop te bieden. School helpt ook bij het verwerken van trauma’s en biedt steun aan de kinderen. Het is belangrijk dat kinderen na een ramp weer snel naar school kunnen. Kinderen zijn tenslotte de toekomst!

Onderwijs in noodsituaties is gezien de vele conflictsituaties in de wereld urgent. Door de vele noodsituaties in de afgelopen jaren is Edukans gestart met het Noodfonds. Edukans ontwikkelt onderwijsoplossingen na rampen en in gebieden waar samenlevingen langdurig ontwricht zijn zoals Libanon of Zuid-Soedan.

Noodonderwijs Libanon

 • 1.000 kinderen krijgen de mogelijkheid om weer naar
 • school te gaan
 • 50 docenten worden bijgeschoold om Syrische
 • kinderen les te geven
 • De totale bijdrage van Edukans is € 60.000
 • Looptijd: 2016-2017

Noodonderwijs Ethiopië

 • 2.000 kinderen en jongeren krijgen weer een kans
 • op onderwijs
 • 50 leerkrachten worden getraind in lesgeven
 • De totale bijdrage van Edukans is € 556.520
 • Looptijd: 2017-2019

Aan-het-werk-fonds

Aan-het-werk-fondsIn veel ontwikkelingslanden bestaan er bijna geen beroepsopleidingen of sluiten deze niet op de arbeidsmarkt. Meer dan 600 miljoen jongeren in Sub-Sahara Afrika zijn jonger dan 25 jaar. Het is een uitdaging voor deze jongeren om aan het werk te komen en in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Dit komt onder anderen door de grote kloof tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Edukans zorgt dat deze kloof kleiner wordt door samen met de werkgevers en opleiders trainingen te ontwikkelen die leiden tot banen voor jongeren.

De jongeren krijgen de kans om een beroepsopleiding met baangarantie te volgen. Zij leren tijdens deze opleidingen vooral in de praktijk maar krijgen ook advies hoe zij een eigen bedrijfje opstarten of moeten solliciteren. Een baan geeft perspectief op een goede toekomst in je eigen land.

Aan het werk in Zuid-Soedan

 • 4.800 jongeren krijgen een kans op een baan
 • De totale bijdrage van Edukans is € 125.000
 • Looptijd: 2016-2020
Aan het werk in Kenia
 • 522 jongeren krijgen een kans op een betere toekomst
 • 7 leraren worden getraind
 • De totale bijdrage van Edukans is € 130.000
 • Looptijd: 2017

Kies hier het fonds dat bij u past!

Andere manieren om te helpen