Gert Haveman

“Onderwijs is van levensbelang voor iedereen”

Gert Haveman is voorzitter van Stichting Jan Amos Comenius (JAC). De stichting is al jaren bij Edukans betrokken en steunt ons sinds 2003 structureel.Gert Haveman

“Jan Amos Comenius (1592-1670), vluchteling uit TsjechiĆ«, formuleerde in zijn Grote Onderwijsleer zijn ideeĆ«n over didactiek, pedagogiek, filosofie, theologie en politiek. Comenius wilde “de menselijkheid van de mensheid bevorderen”. De naam Jan Amos Comenius voor onze stichting is zeer bewust gekozen.

Wij hebben de gedachte van Jan Amos Comenius uitgewerkt in onze doelstellingen, aangepast aan een veranderde en veranderende samenleving. JAC ondersteunt projecten gericht op waarde(n)vol onderwijs, de verbetering van leerprocessen en het professionaliseren van leerkrachten.

De stichting is opgericht in 1993. Twee eerdere stichtingen – voortgekomen uit de Hervormde Kweekschool en de Christelijke opleidingsschool voor kleuterleidsters – werden opgeheven. In 1984 waren de beide opleidingen samengevoegd tot de Comenius Akademie. Een opleiding voor onderwijsgevenden in het basisonderwijs die vanaf 1986 deel ging uitmaken van de Christelijke Hogeschool Windesheim.

Voor de oprichting van de stichting Jan Amos Comenius waren er al meerdere contacten tussen bestuursleden van de eerdere stichtingen en Edukans. Edukans heeft duidelijke doelstellingen op thema’s als levensbeschouwing, bezield burgerschap, kwaliteitsontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling. Ook waarderen wij de effectieve uitwisseling die Edukans organiseert met scholen in ontwikkelingslanden.

JAC is blij dat Edukans nu ook bijdraagt aan het landelijk overleg over vernieuwingen in het onderwijs. Wij volgen deze ontwikkelingen met interesse en hopen daarin te kunnen participeren. Dit doen we vanuit de gedachte van Comenius, dat “iedereen iets goeds heeft bij te dragen” en dat “onderwijs en opvoeding voor iedereen in elke levensfase van de mens belangrijk zijn.