Nieuwsoverzicht
Verhaal
“Ik ben wie ik ben, dankzij onderwijs”

“Ik ben wie ik ben, dankzij onderwijs”

Voor de Internationale dag van het Onderwijs vroegen we Mulugeta Dadi naar zijn verhaal over onderwijs. Mulugeta werkt voor Edukans als programmamanager onderwijs in Ethiopië. Door hem en het team wordt hard gewerkt aan verschillende projecten om het onderwijs in Ethiopië te verbeteren en ook kinderen en jongeren in nood de kans te geven op goed onderwijs. Hij vertelt ons zijn verhaal.

“Ik ben wie ik ben, dankzij onderwijs! Sinds de oprichting van de eerste scholen in Ethiopië, zijn er veel scholen gebouwd en hebben vele mensen toegang gekregen tot onderwijs. Dit heeft hun leven gevormd en bijgedragen aan de ontwikkeling van het land. Maar het blijft triest dat, ondanks de verbeterde toegang tot scholen, bijna de helft van de Ethiopische bevolking nog steeds niet goed kan lezen en schrijven. Samen met ons team werken we daarom hard om daar verbetering in te krijgen.

Voor mij persoonlijk heeft onderwijs me in staat gesteld te zijn waar ik nu ben. Ik ben geboren in een arm gezin en opgegroeid in een afgelegen dorp op het platteland van Ethiopië. Ik kan mij niet voorstellen hoe mijn leven eruit had gezien als ik niet op jonge leeftijd naar school was gegaan. Ik ben mijn moeder dan ook enorm dankbaar dat ze mij deze kans heeft gegeven. Ik herinner me nog goed dat ik in de klas zat zonder eten en dan ook vaak honger had. In die tijd duurde school slechts een halve dag door een tekort aan klaslokalen. Als ik thuis kwam was huiswerk maken of spelen ondenkbaar. Ik moest het vee hoeden, meehelpen op de boerderij of water halen. ’s Nachts was er ook geen elektriciteit, we staken kerosine- of olielampjes aan om wat te kunnen zien. Ik heb altijd een passie gehad om nieuwe dingen te leren en te begrijpen, daarom luisterde ik altijd heel goed naar mijn leraren.

Onderwijs blijft mijn passie! Sinds mijn afstuderen heb ik dan ook gewerkt als trainingsdocent, onderwijsfunctionaris en programmacoördinator bij bekende internationale organisaties zoals Save the Children en World Vision. Ik ben trots op mijn werk als programmamanager onderwijs voor Edukans, waarbij we ons inzetten om ieder kind een unieke kans op onderwijs te geven!”

Lees meer over onze projecten in Ethiopië