Nieuwsoverzicht
Nieuws
AFAS Foundation en Edukans pakken werkloosheid in Kenia aan

AFAS Foundation en Edukans pakken werkloosheid in Kenia aan

AFAS Foundation en Edukans gaan een driejarige samenwerking aan om werkloze jongeren in Kenia aan werk te helpen. Net als in Nederland hebben ze daar een enorm te kort aan jongeren met een praktijkgerichte opleiding. Het doel van de samenwerking is om 9.000 jongeren te trainen in relevante vaardigheden om daarmee zelf een baan te vinden of een eigen bedrijf te starten. Dit zorgt voor een beter toekomstperspectief voor henzelf en hun families.

De grootste reden van werkloosheid onder Keniaanse jongeren is de enorme kloof tussen de vaardigheden van de jongeren en de behoefte van de arbeidsmarkt. Daarom biedt Edukans in samenwerking met AFAS Foundation een programma aan waar 30 mbo’s in Kenia aan mee werken om de kwaliteit van hun opleidingen te verbeteren.

Edukans-NL-Kenia-jongeren-AFAS

Naast praktische vaardigheden, zoals ambacht in de kleding-, metaal- en elektriciteitsindustrie, is er ook aandacht voor ondernemersvaardigheden en digitale vaardigheden. Zo leren jongeren een professioneel profiel op te bouwen waarmee ze online kunnen solliciteren. Tevens worden de opleidingen gelinkt aan het bedrijfsleven om onder andere stages te faciliteren. Op deze manier kunnen jongeren praktijkervaring opdoen en sluiten de vaardigheden die zij leren beter aan op de vraag vanuit het bedrijfsleven.

Beroepsonderwijs als antwoord op werkloosheid

Kenia voerde in 2020 een onderzoek uit naar armoede onder haar bevolking. Deze uitkomsten gaven aan dat er nog veel werk te doen is. Zo kunnen 16 miljoen mensen zichzelf niet voorzien in hun basisbehoeften: voeding, kleding en onderdak.¹ Daarnaast groeit 42% van de kinderen onder de 18 op in arme gezinnen. Werkloosheid onder jongeren in Kenia is hoog. Maar liefst 22% van de jongeren tussen 20 en 24 jaar heeft geen werk.² En dat zorgt voor armoede, stress en ontneemt hen de kans een toekomst voor zichzelf op te bouwen. Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol om jongeren alsnog een kans te bieden op een goede baan.

Life skills

Petra van Haren, directeur Edukans: “De behoefte aan opgeleide vakmensen in Kenia is enorm. Met de steun van AFAS Foundation krijgen Keniaanse jongeren de kans op een goede vakopleiding en worden zij geschoold in zogeheten ‘life skills’. Dat betekent dat ze interpersoonlijke en communicatieve vaardigheden ontwikkelen en dat ze getraind worden in besluitvaardigheid, creativiteit, assertiviteit en het vermogen tot onderhandelen. Hiermee willen we jongeren het vertrouwen geven dat ze invloed uit kunnen oefenen op hun situatie. In partnerschap met AFAS Foundation kunnen we grote impact maken, maar liefst 54.000 familieleden hebben namelijk profijt van dit programma.”

Edukans-NL-Kenia-jongeren-werk-kok-AFAS

Cruciale rol voor het beroepsonderwijs

Het driejarig programma wordt mogelijk gemaakt door de AFAS Foundation. Gerben Eversdijk, directeur van AFAS Foundation: “Het is van groot belang om te investeren in het opleiden van jongeren, zodat zij de vaardigheden krijgen die nodig zijn om aan de vraag van de arbeidsmarkt te voldoen. Beroepsonderwijs speelt een cruciale rol om hen een kans te bieden op een goede baan. Ik ben er trots op dat we met dit programma een steentje bij kunnen dragen aan het creëren van kansen voor jonge mensen. Door te werken aan het terugdringen van jeugdwerkloosheid ondersteunen we jongeren en hun families om te bouwen aan een stabiele toekomst.”

Bekijk de video om meer te leren over onze aanpak:

¹ = KNBS, Comprehensive Poverty Report, 2020
² = Statista, Youth unemployment rate in Kenya, 2021