Nieuwsoverzicht
Nieuws
“Wereldwijde onderwijscrisis dreigt”

“Wereldwijde onderwijscrisis dreigt”

De coronacrisis legt onze wereld plat. Dat geldt ook voor het onderwijs. In de landen waar Edukans werkt aan goed onderwijs zijn alle scholen gesloten. “Een wereldwijde onderwijscrisis dreigt,” aldus Edukans directeur Ron Rijnbende.

1,4 miljard kinderen gaan op dit moment niet naar school. Ouders in Nederland doen op dit moment hun uiterste best om hun kinderen thuis les te geven. Dat valt niet altijd mee. Maar gelukkig kunnen zij terugvallen op goede technologie en de leerkracht van hun kind, die op afstand meehelpt. Hoe anders is dit in de meeste ontwikkelingslanden, waar het onderwijs nu volledig is stilgevallen. Kinderen zitten thuis en dat heeft desastreuze gevolgen.

Onderwijs is van levensbelang

Want de school is niet alleen de plek waar je leert lezen, schrijven en rekenen. Het is waar je leert voor jezelf te zorgen. In deze coronacrisis was de school dé plek om kinderen – en daarmee hun ouders – te leren hoe je gezond blijft. Zoals je handen wassen en afstand nemen.

corona handen wassen

Ron Rijnbende: “Voedsel is een ander groot probleem. Op veel scholen die Edukans steunt, krijgen leerlingen tussen de middag een lunch. Vaak is dit voor kinderen de belangrijkste maaltijd van de dag. Die valt nu weg.”

DARE2GO India

Na de crisis

Ook maakt Edukans zich zorgen over de periode na de crisis: komen de kinderen weer terug naar school? Ouders en gemeenschappen overtuigen van de noodzaak van onderwijs is iets waar Edukans zich hard voor maakt. We zorgen voor goede onderwijskansen voor meisjes en voor kinderen die moeten bijdragen aan het gezinsinkomen. De vrees is dat onze inspanningen en die van onze partners door de coronacrisis teniet worden gedaan.

Onderwijs op afstand

“Dit moeten we uit alle macht zien te voorkomen”, zegt Ron Rijnbende. Met onze partners werken wij, daar waar dat kan, aan mogelijkheden om leerlingen onderwijs op afstand te bieden, via computer, mobiele telefoon of leskrant. Scholen en leerkrachten kunnen, door hun sterke verbondenheid met de gemeenschap, op dit moment een belangrijke rol spelen in de strijd tegen corona. Edukans ondersteunt hen in het geven van de juiste voorlichting over het virus en persoonlijke hygiëne.

Edukans bereidt zich ook voor op de tijd na corona. “We willen dat een school een veilige plek is – met schoon drinkwater en zeep – waar goede leerkrachten onderwijs geven dat past bij de behoeften van kinderen én hun ouders. Dit alles met als doel dat leerleerlingen na de coronacrisis niet uitvallen, maar terugkeren naar school.”