Nieuwsoverzicht
Samen voor gelijke kansen

Samen voor gelijke kansen

Een van de 4 thema’s waar Edukans zich voor inzet is gelijke kansen voor jongens en meisjes. Omdat je samen sterker staat dan alleen, werken we samen met VSO, Forum for African Women Educationalists (FAWE), Twaweza en Africa Youth Movement aan een lobbyprogramma voor gelijke kansen in het onderwijs.

Gelijke kansen

Jongens krijgen voorrang

Want in ontwikkelingslanden krijgen jongens bijna altijd voorrang, ook in het onderwijs. Als ouders door armoede moeten kiezen wie er naar school mag, kiezen ze voor hun zoons. En meisjes die wél naar school mogen, haken vaak voortijdig af doordat ze zwanger raken of uitgehuwelijkt worden. Zelfs ín de klas krijgen ze geen gelijke kansen, doordat docenten meer aandacht hebben voor de jongens en jongens bijvoorbeeld vaker de beurt geven.

Lees ook: Girl Power, onderwijs voor meisjes >>>

Kritisch geluid

In veel landen is weinig ruimte voor maatschappelijke organisaties om zich uit te spreken over gelijke rechten voor jongens en meisjes of om een kritisch geluid te laten horen. Wij geloven dat dit wel heel hard nodig is om goed onderwijs vorm te kunnen geven en ervoor te zorgen dat meisjes net zoveel kansen krijgen als jongens. Ook zijn bepaalde banen en machtsposities voor meisjes en vrouwen minder bereikbaar.

Lobby voor meisjes

Samen oplossingen zoeken

Samen met onze partners willen we de stem van vrouwen en meisjes versterken door ze te trainen in lobbystrategieën. Bijvoorbeeld door het opzetten van (sociale) mediacampagnes of door overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan tafel te zetten om oplossingen te zoeken. Een beetje zoals het Nederlandse poldermodel dus. Onderzoek toont aan dat het ook in het belang van overheden en bedrijven is om de positie van vrouwen en meisjes te versterken. Het werkt goed om zulk onderzoek onder de aandacht te brengen.

De komende maanden werken we ons voorstel verder uit voor verschillende Afrikaanse landen. Binnen het samenwerkingsverband heerst een inspirerende, open sfeer en de verschillende partners sluiten goed op elkaar aan. We kijken uit naar het vervolgtraject!