Nieuwsoverzicht
Nieuws
Oproep aan Kamercommissie: meer geld nodig voor onderwijs

Oproep aan Kamercommissie: meer geld nodig voor onderwijs

Door de corona lockdown ligt het onderwijs in 191 landen stil. Digitaal thuisonderwijs is in ontwikkelingslanden niet aan de orde. Ook onderwijs via de televisie of radio is lang niet voor alle kinderen toegankelijk. Hoe langer kinderen en jongeren niet naar school kunnen, hoe groter de kans dat ze een leerachterstand oplopen. Of zelfs helemaal niet meer terugkomen naar school.

Dit doet Edukans in de coronacrisis

Edukans is lid van de Global Campaign for Education (GCE), het grootste wereldwijde netwerk van organisaties die opkomen voor goed onderwijs. In een brief naar de Tweede Kamer Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft de GCE opgeroepen meer geld beschikbaar te stellen voor onderwijs. Hiermee willen we de onderwijscrisis in ontwikkelingslanden tegengaan.

Behalve leerachterstanden en uitval van kinderen, zorgt het niet naar school kunnen voor meer huiselijk geweld, zwangerschappen, kindhuwelijken en kinderarbeid. Het is dus van het grootste belang dat alle kinderen zo snel mogelijk weer naar school kunnen!

Lees hier de brief van de GCE