Nieuwsoverzicht
Nieuws
Dit doet Edukans in de coronacrisis

Dit doet Edukans in de coronacrisis

De corona-pandemie zorgt wereldwijd voor totale ontwrichting. Ook in het onderwijs. In 191 landen zijn de scholen gesloten, bijna 1,6 miljard kinderen en jongeren kunnen niet naar school. Voor kinderen in ontwikkelingslanden zijn de gevolgen van deze wereldwijde onderwijscrisis desastreus.

Grote leerachterstand

In de landen waar Edukans werkt aan goed onderwijs zitten alle kinderen thuis. Afstandsonderwijs is voor weinig kinderen weggelegd. In de sloppenwijken en de landelijke gebieden is een smartphone een zeldzaamheid, computers en tablets een droom.

Talloze ouders, die vaak als ongeschoolde dagloner of kleine boer hard moeten werken voor een onzeker dagelijks inkomen, missen de kennis en de vaardigheden om hun kinderen thuis te begeleiden. Daarbij is er voor veel ouders de voortdurende afweging: blijf ik thuis om voor mijn kinderen te zorgen of laat ik ze alleen om zelf geld te verdienen voor het eten voor ons gezin?

Corona meisje Ethiopië thuis

Onderwijs is van levensbelang

Voor de meeste kinderen en jongeren betekent de coronacrisis dat hun leren stilstaat. Terwijl onderwijs van levensbelang is. Zeker nu. Want op school leer je meer dan lezen en rekenen. Juist nu wordt duidelijk hoe belangrijk het is dat je op school leert hoe je gezond blijft en dat je voor jezelf mag opkomen.

School is een veilige plek, waar je kind mag zijn en vriendschappen sluit. En voor veel jongvolwassenen is onderwijs de enige kans op inkomen. Omdat in diverse sectoren de leer-werkbedrijven dicht zijn, kunnen jongeren niet verder met hun beroepsopleiding en verdienen zij niks.

Honger ligt op de loer

De partners van Edukans maken zich grote zorgen over de meest kwetsbare kinderen, die nu thuis in een ontwrichte situatie grote risico’s lopen. De corona-pandemie zorgt voor oplopende armoede. Productie loopt terug, prijzen stijgen, mensen verliezen hun werk. Honger ligt op de loer en de spanningen lopen op. In alle landen zijn de voedselprogramma’s op scholen, voor veel kinderen vaak de enige maaltijd op een dag, tot stilstand gekomen. Om het gezin van eten te voorzien, worden kinderen aan het werk gezet. Uitbuiting van kinderen en geweld nemen toe.

Extra risico voor kwetsbare kinderen

De positie van meisjes wordt buiten de veilige schoolmuren nóg zwakker. Misbruik, tienerzwangerschappen en vervroegde uithuwelijking van meisjes dreigen. Voor vluchtelingkinderen in de opvangkampen verergeren ontheemding en traumatische ervaringen de situatie. Bovendien lopen zij extra gevaar: in de overvolle kampen is social distancing onmogelijk.

Hoe langer de scholen dicht zijn, hoe groter de kans dat door alle risico’s die kinderen nu lopen, zij niet meer terugkeren naar school. Edukans doet er daarom alles aan om ouders en kinderen in deze crisis te bereiken.

radioles corona

Terug naar school

Ons belangrijkste doel: zorgen dat de 251.014 kinderen en 6.986 jongeren die wij bereiken veilig en gezond blijven en na de crisis, met zo min mogelijk achterstand, naar school teruggaan.

Dit doet Edukans:

  • In de huidige situatie houden we ouders bij de les. We helpen ouders in het begeleiden van hun kind, nu het de hele dag thuis is. Hoe zorg je voor structuur? Hoe begeleid je je kind bij zijn huiswerk? Hoe blijf je gezond? Hoe houd je je kind actief? Zo proberen we in Ghana families te bereiken met radio en korte sms-berichten in de lokale taal.
  • We zorgen dat kinderen na de crisis teruggaan naar school. In een Back to School campagne overtuigen we ouders hun kind terug te sturen naar school. Op school ontwikkelen we aangepaste lesprogramma’s zodat de leerachterstanden worden ingehaald. En scholen rusten we toe op de nieuwe situatie door te zorgen voor toegang tot water, mondkapjes en zeep.
  • We bieden psychosociale hulp aan leraren en leerlingen. Kinderen zijn ontregeld door alles wat zij meemaken en ook leerkrachten zitten in angst. Teruggaan naar de normale situatie zal niet zonder slag of stoot gaan. We trainen docenten om stress bij kinderen te herkennen en zetten lespakketten voor sociaal-emotioneel leren in. Ook leren we hen omgaan met trauma’s en emoties als onzekerheid en angst. Zo kunnen kinderen én leerkrachten zo snel mogelijk terugkomen in een stabiele situatie.

Onderwijs is van levensbelang. Zeker nu. Help mee.