Nieuwsoverzicht
Goed nieuws uit Kenia

Goed nieuws uit Kenia

Goed nieuws uit Kenia! Uit een rapport van de International Labour Organization (ILO) blijkt ons Work Based Learning programma als een van de beste programma’s te presteren in het opleiden van jongeren.

Kenia Work Based Learning
Foto: Jacco van Laar

ICT & Horeca

In Kenia leiden we samen met 2 lokale partnerorganisaties jongeren op in de ICT- en de horecasector. We trainen de jongeren in belangrijke vaardigheden en zorgen voor stageplaatsen, zodat ze ervaring kunnen opdoen in de praktijk. In de ICT- en horecasector is veel vraag naar personeel. Daardoor verkleinen we de kloof tussen werkzoekende jongeren en de arbeidsmarkt.

Lees meer over ons werk in Kenia >

Link met de arbeidsmarkt

De ILO is enthousiast over de manier waarop we bedrijven weten te betrekken bij onze opleidingen. “Dit zorgt niet alleen voor een goede aansluiting op de arbeidsmarkt, maar biedt ook kansen voor stages en leer-werktrajecten,” is te lezen in het rapport. Die betrokkenheid van het bedrijfsleven noemt de organisatie “de sleutel om Work Based Learning echt te implementeren.”

Bovendien kunnen we door onze contacten met het bedrijfsleven de trainingen goed afstemmen op de behoeftes van de arbeidsmarkt. Dat maakt van de door ons getrainde jongeren gewilde werknemers.