Nieuwsoverzicht
Actieve werkvormen in agrarisch onderwijs Oeganda

Actieve werkvormen in agrarisch onderwijs Oeganda

Oeganda is een erg vruchtbaar land, maar de skills om het land goed te bewerken mist een groot deel van de bevolking. Gelukkig is daar in het Oegandese onderwijs steeds meer aandacht voor en Edukans ondersteunt daarbij.

World Teachers in Oeganda
Edukans-trainer Pieter met een groep Oegandese docenten.

Oegandese collega’s trainen

Een team van docenten uit het Nederlandse agrarische onderwijs is op dit moment in Oeganda. Zij trainen samen met 2 trainers van Edukans een grote groep docenten en het management van de agrarische faculteit van de Busitema Universiteit. Het is de enige agrarische faculteit in Oeganda en er studeren 1800 jonge mensen.

agrarisch onderwijs Oeganda
Het geleerde toepassen in een les over ziekten in de sinaasappelteelt.

Veel verbeterd

Trainer Frits van Edukans: “Dit is de 4e training die we geven. Het mooie is dat we heel duidelijk vooruitgang zien: er worden veel actieve werkvormen gebruikt en de relatie tussen docenten en studenten is verbeterd. Ook op het gebied van management is er veel verbeterd.” Knelpunt is volgens Frits nog de wisselingen in het personeel van de faculteit. “Maar toch blijven de verbeteringen significant.”

Oeganda microkrediet
Een student legt verantwoording af over de besteding van het door ons aan haar team verstrekte microkrediet voor een startersbedrijf in vruchtensappen.

Succesvolle bedrijvendag

Edukans en de World Teachers boeken vooral resultaat in de connectie tussen de universiteit en het bedrijfsleven & agribusiness. Frits: “Tijdens de eerste training kwam er 1 bedrijf op de bedrijvendag, maar morgen verwachten we er wel 8!” Zo’n bedrijvendag wordt georganiseerd door de universiteit, om over het belang van een goede stage te praten. Ook worden er afspraken gemaakt tussen de opleidingen, stagiairs en bedrijven.