Nieuwsoverzicht
BLOG: Lobbyen voor de goede zaak

BLOG: Lobbyen voor de goede zaak

Meestal wanneer mensen mij vragen wat ik precies doe als Lobbyist stelt het antwoord ze enigszins teleur. Men verwacht verhalen over vlammende betogen, slimme trucs en hoopt er misschien stiekem wel op dat ik een drukmiddel of corrupt momentje noem. Als ik vertel dat veel van mijn werk inhoudt dat ik Kamerleden en het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) van informatie voorzie en andersom, en dat ik veel coördineer met andere lobbyisten van ontwikkelingsorganisaties, zie ik de nieuwsgierigheid getemperd. De guitige blik die de vraagsteller had, wordt dan geleidelijk steeds serieuzer.

Onze man in Den Haag

Maar wat doet een Lobbyist dan precies? Naast informatie uitwisselen en coördineren met collega-lobbyisten moet een Lobbyist zorgen dat de organisatie ‘aan tafel zit’. Dat kan concreet, zoals toen de voorzitter van PerspActive – een netwerk van tien ontwikkelingsorganisaties waar Edukans in zit – aan tafel zat bij de Hoorzitting in de Tweede Kamer over het nieuwe ontwikkelingsbeleid van minister Sigrid Kaag. Maar ook minder, door bijvoorbeeld onze plannen voor het nieuwe ontwikkelingsbeleid, een grotere rol voor kwaliteitsverbeteringen van het onderwijs, te delen in een consultatie die het ministerie open had gesteld. Goed op de hoogte zijn van wat wij waar (kunnen) doen, welke andere organisaties wat waar doen en wat het ministerie waar wil bereiken, is essentieel. En ja, ook via gesprekken, brieven en tegenwoordig zelfs door inzet van social media kun je Kamerleden en ambtenaren ‘die over onderwijs gaan’ overtuigen van je positie. Laatst omschreef een collega het ook wel treffend: ‘onze man in Den Haag’. Simpelweg iemand die de organisatie vertegenwoordigt bij politieke bijeenkomsten over ontwikkelingssamenwerking.

 

Edukans met (lokale) partnerorganisaties tijdens een bezoek aan de Tweede Kamer.

 

 

Zonder partners ben je nergens

Samenwerking is het sleutelwoord. Want zonder afstemming van de boodschap en gezamenlijk optrekken met andere lobbyisten geen gehoor bij Kamerleden en het ministerie. En zonder verhalen en successen van onze collega’s uit de landen waarin wij werken, geen argumenten voor in een lobbybrief. We gaan de komende tijd de samenwerking op lobbygebied met onze landenkantoren in Ghana, Kenia, Malawi en Ethiopië verder uitbreiden. De lobby van Edukans, net als veel van onze projecten, is gestoeld op het vinden van raakvlakken met andere ontwikkelingsorganisaties. Het helpt daarbij soms dat wij een protestantse grondslag hebben. Naast gedeelde overtuigingen hebben protestantse ontwikkelingsorganisaties van oudsher toch een sterke relatie met elkaar. Ook in de lobby zie je deze link terug. Politieke partijen met een christelijke grondslag zijn, vanuit het naastenliefdeprincipe, vaker positief over de hulp die Nederland aan ontwikkelingslanden biedt. Voor ons betekent dit dat samenwerking met politici van deze partijen vaak gemakkelijker verloopt. De laatste tijd heeft dit er onder andere in geresulteerd dat er weer aandacht is voor onderwijs en het creëren van banen voor jongeren in het Nederlandse ontwikkelingsbeleid.

 

Een strategische partner van Edukans overhandigt een rapport aan CDA-Kamerlid Anne Kuik.

 

 

Onderwijs (terug) op de agenda

Ik heb redelijk het tij mee. Frisse wind minister Kaag erkent namelijk na 5 jaar van bezuinigingen op onderwijs onder haar voorganger Lilianne Ploumen weer het belang van onderwijs in haar beleid. Dat maakt het voor ons op dit moment kansrijk om in Den Haag weer te pleiten voor onze aanpak om de kwaliteit van het (beroeps-)onderwijs te verbeteren. Aan tafel zitten en informatie inwinnen en verschaffen is op dit moment broodnodig. Voor mij persoonlijk een mooie uitdaging, die makkelijker wordt omdat ik geloof dat onze onderwijsprojecten echt bijdragen aan het ontwikkelen van toekomstige generaties in ontwikkelingslanden. Al met al is dus geen dag hetzelfde, zijn er wel degelijk afspraken met ‘de politiek’, maar blijkt het werk van een Lobbyist (helaas) toch beduidend minder spannend dan in de gemiddelde kaskraker.

Door Sietse Blom (24): Lobbyist/Marketeer bij Edukans.