Nieuwsoverzicht
Blij met Nederlandse steun voor onderwijs wereldwijd

Blij met Nederlandse steun voor onderwijs wereldwijd

Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag investeert de komende 5 jaar jaarlijks 20 miljoen euro in onderwijs in ontwikkelingslanden. Dit maakte Kaag 26 september bekend bij de Verenigde Naties in New York.

‘Onderwijs is een van de prioriteiten van mijn beleid. Het biedt vrouwen en jongeren kansen op beter werk en een fatsoenlijk inkomen.’ Aldus Kaag. Met het bedrag vergroot Nederland de toegang tot onderwijs voor speciale groepen als vluchtelingen en intern ontheemden. Een extra bedrag van 15 miljoen euro gaat naar goed onderwijs voor kinderen en jongeren in crisisgebieden.

Foto: Jacco van Laar

Edukans is blij met deze toezegging. Onderwijs draagt bij aan het vergroten van de kansen van toekomstige generaties en leidt ertoe dat kinderen en jongeren de vaardigheden ontwikkelen om zelf hun land vooruit te helpen. Essentieel daarbij is wel dat kinderen niet alleen toegang tot onderwijs krijgen, maar dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. Op dit moment is dit in veel gevallen onder de maat, waardoor kinderen onvoldoende leren of te vroeg stoppen met school. Edukans hoopt dat de Nederlandse overheid in de toekomst ook hier haar unieke expertise opnieuw voor inzet.