world-teacher-edukans-kenia

Voormeting World Teacher

Als docent, aankomend docent of als schoolleider heb je te maken met verschillende factoren die jouw docent- of schoolleiderschap beïnvloeden. Persoonsgebonden factoren als competenties en eigenschappen bijvoorbeeld.

World Teacher heeft onder meer als doel om de competenties van deelnemers te versterken. Deze meting is opgesteld om dit proces te evalueren. Deze voormeting vul je vóór de reis in en aan het einde van het programma krijg je een nameting, waarbij we je opnieuw vragen om een inschatting van je competenties en eigenschappen.

Het is belangrijk om de vragen zo eerlijk mogelijk in te vullen. (Ga af op je eerste indrukken, want die zijn vaak het meest betrouwbaar.) Edukans verwerkt de uitkomsten anoniem voor onderzoek. In dit onderzoek bekijken we of deelnemers bepaalde competenties anders waarderen naar aanleiding van deelname aan World Teacher. Daarnaast is de meting bedoeld voor eigen procesevaluatie. Hierover krijg je tijdens de voorbereidingsdagen meer uitleg.
Voor nu: je eigen inzicht en mening staat centraal. Er is dan ook geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoord. Veel succes met het invullen!

"*" geeft vereiste velden aan

Naar welk land ga je met de World Teacher reis?*

Wat is je hoogst genoten opleiding?*

Wat is jouw functie?*

Hieronder noemen we de verschillende competenties/eigenschappen. Geef aan bij elke competentie in hoeverre je hierover beschikt. Mochten deze begrippen hieronder onduidelijk zijn, bekijk dan de lijst met definities van de competenties die je per mail hebt gekregen.

Planmatig handelen
Leervermogen en zelfreflectie
Professionalisering
Stressbestendigheid
ICT-deskundigheid
Interne communicatie
Samenwerking
Begeleiding
Coaching
Inlevingsvermogen
Loyaliteit
Representativiteit
Besluitvaardigheid
Voortgangsbewaking
Kwaliteitsgerichtheid
Organisatievaardigheid
Leidinggeven
Pedagogisch handelen
Groepsmanagement
Vak-didactisch handelen
Omgaan met verschillen
Opbrengstgericht werken
Pedagogisch partnerschap
Omgevingsgerichtheid
Netwerken
Ondernemerschap
Visie
Innovatiegerichtheid
Beleidsontwikkeling
Relativeringsvermogen
Initiatief nemen
Inspireren
Kies hieronder de 5 competenties waarin je het meeste zou willen groeien:*
Hoe denk je over het onderdeel fondsenwerven?*