schoolkinderen india

De voordelen van bedrijfssponsor worden

Door Edukans met uw bedrijf te steunen draagt u bij aan onze droom van een wereld waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt zijn talenten te ontplooien. Daarnaast zijn er een aantal concrete voordelen voor uw bedrijf.

 • U koppelt uw bedrijf aan ons positieve imago en onze merkwaarden: vertrouwen, hoop en betrokkenheid.
 • Door ons werk te steunen geeft u een logische en aansprekende invulling aan uw MVO-beleid en bereikt u verschillende nieuwe doelgroepen.
 • Onderzoek in de NGO-sector wijst uit dat werknemers die werken bij bedrijven met een hoge maatschappelijke betrokkenheid gemotiveerder en meer betrokken zijn.
 • U krijgt de kans om op een sympathieke manier onder de aandacht te komen bij onze donateurs..
 • Versterking van uw imago door MVO concreet te maken en uit te dragen naar uw klanten, relaties en personeel.
 • Aftrekbaarheid giften: giften in een eenmanszaak/vof zijn aftrekbaar zolang er een zakelijk belang dient (winst uit onderneming). Giften vanuit een BV zijn beperkt tot een maximum van 50% van de winst in dat jaar. Heeft u geen of weinig winst, let dan op of de gift wel aftrekbaar is. Bij een donatie als privé persoon (onderhandse akte van schenking), geldt er een drempelbedrag met een maximum van aftrekbaarheid van 10% van dit inkomen.

Wat bieden wij?

Als u besluit om ons te steunen ontvangt u het volgende van ons:

 • Wij communiceren over uw sponsorship via onze website, social media kanalen, donateursblad en/of digitale nieuwsbrief.
 • Uitnodiging voor de jaarlijkse netwerkbijeenkomst voor bedrijven, stichtingen en fondsen.
 • Een abonnement op ons donateursblad en onze digitale nieuwsbrief met prachtige verhalen over ons werk die u kunt delen met uw achterban.
 • Communicatiemiddelen om eventuele acties te ondersteunen.
 • Het Edukans logo voor plaatsing op uw website.