Alle projecten
Jongeren en groen beroepsonderwijs – sleutel voor verduurzaming

Afrika

Jongeren en groen beroepsonderwijs – sleutel voor verduurzaming

De mode- en textielsector is een belangrijke en snelgroeiende sector in Ethiopië en Kenia. De productieketen is erg belastend voor het milieu. Met ‘Wear the Green Future’ gaan we hier verandering in brengen en de sector helpen verduurzamen. Jongeren en innovatief onderwijs zijn hierin de sleutel. 

Samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en partners in en buiten de sector ontwikkelen we een innovatief groen onderwijsprogramma. Jongeren in het MBO krijgen niet alleen de kennis die nodig is voor verduurzaming. Ze leren ook vaardigheden en kwaliteiten ontwikkelen die gewenst zijn voor vergroening en goed ondernemerschap. In interactie met bedrijven in de sector doen jongeren praktijkervaring op en gaan ze aan de slag met het bedenken van groene oplossingen en processen voor een circulaire industrie. Jongeren krijgen hierdoor een betere aansluiting op de arbeidsmark en toekomstgerichte banen. Én kans op een betere toekomst.

Edukans-NL-jongeren-Kenia-werkloosheid-banen-vaardigheden-toekomst-opleiding-gespiegeld

Met jongeren … naar een groene toekomst!

Jongeren zijn de sleutel voor verandering en de stap naar vergroening en duurzaamheid. Niet alleen voor het beroepsonderwijs maar ook voor de toekomstige arbeidsmarkt in Ethiopië en Kenia. De huidige arbeidsmarkt leidt jongeren vooral op voor traditionele banen. Hierin is weinig oog voor toekomstige vaardigheden, aansluiting op de arbeidsmarkt en een circulaire toekomst. En dat terwijl bedrijven zitten te springen om ondernemers en werknemers met de juiste kennis en vaardigheden.

Innovatief groen curriculum voor beroepsopleidingen

Met een vernieuwend en groen onderwijsprogramma gaan jongeren in het MBO kennis opdoen en groene en praktische vaardigheden leren over duurzaamheid en ondernemerschap. De beproefde ‘design thinking’ methode hierin leert hen complexe problemen vanuit verschillende invalshoeken projectmatig aan te pakken en op te lossen.

Met de juiste kennis, training, vaardigheden …

Jongeren en docenten krijgen training. Jongeren krijgen les in het verkrijgen van technische kennis over o.a. re- en upcycling, eco-design en schone productie. Nodig om de grote hoeveelheden afval, verspilling en CO2-uitstoot in de industrie en het milieu tegen te gaan. Ook leren ze digitale en ondernemersvaardigheden en life skills waarmee ze hun rol kunnen pakken in verduurzaming binnen een bedrijf of een eigen onderneming kunnen starten. Docenten in het MBO trainen we om les te kunnen geven met het groene curriculum en jongeren hierbij te inspireren. Op hun beurt geven zij weer les aan andere docenten om zo de impact te vergroten.

…en praktijkervaring…

Praktijkervaring doen jongeren op door zich te verdiepen in de wensen en uitdagingen die bedrijven, consumenten en het onderwijs ervaren. Met de opgedane kennis gaan ze – onder begeleiding – aan de slag met het bedenken van groene oplossingen en circulaire processen voor de industrie. Al doende bekwamen ze zich ook in essentiële vaardigheden die nodig zijn om goede ondernemers te worden. Of een toekomstige baan te krijgen in de industrie. Lokale bedrijven gaan daarnaast ook zelf aan de slag met het verduurzamen van hun eigen processen dankzij de jongeren.

…naar toekomstbestendige banen voor jongeren in een duurzame mode- en textielindustrie. 

Afrika

Kenia & Ethiopië

Doelen

• Jongeren in Ethiopië en Kenia met een innovatieve onderwijs aanpak verrijken met kennis en vaardigheden voor verduurzaming van de mode- en textielindustrie
• Docenten in het MBO trainen in lesgeven met het nieuwe groene curriculum en jongeren hiervoor inspireren
• Jongeren doen praktijkervaring op in samenwerking met bedrijven en ontwikkelen ondernemersvaardigheden
• Lokale bedrijven gaan aan de slag met het verduurzamen van eigen processen dankzij de jongeren
• Toekomstbestendige baankansen creëren voor jongeren in een duurzame mode- en textielindustrie

Hoe

We ontwikkelen een innovatieve onderwijsaanpak voor jongeren in het MBO. Een groen praktijk- en beroepsgericht onderwijsprogramma waarmee ze kennis krijgen en vaardigheden en praktijkervaring opdoen over vergroening, duurzaamheid en goed ondernemerschap. We doen dit samen met onderwijsinstellingen, bedrijven en strategische partners in en buiten de mode- en textielsector.

Impact

• 4500 jongeren opgeleid
• Een groen curriculum voor MBO’s
• 400 docenten getraind

Partners

We werken samen met solide en strategische partners als opleidingsinstituten, kenniscentra, lokale bedrijven, brancheorganisaties, overheden en de industrie. We brengen niet alleen het praktijkonderwijs, maar ook de hele sector in beweging richting duurzaamheid.

Het project ‘Wear the Green Future’ wordt mogelijk gemaakt door deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

 

Cheque-Postcode-Loterij-Wear-the-Green-Future-Gazehegn-Mary

Gezahegn Lamessa, landendirecteur Edukans Ethiopië en Mary Mugo, landendirecteur Edukans Kenia.

Edukans-NL-jongeren-Kenia-werkloosheid-banen-vaardigheden-toekomst-opleiding-gespiegeld

  • Met € 15 ondersteun je de ontwikkeling van relevante beroepsopleidingen voor jongeren.

Social

Partners & keurmerken

  • ANBI
  • Nationale Postcode Loterij