world teacher schoolleiders

Nameting World Teacher

Als onderwijsprofessional (Schoolleider, docent, toekomstig docent) heb je te maken met verschillende factoren die jouw beroep beïnvloeden, waaronder persoonsgebonden factoren zoals competenties en eigenschappen. World Teacher heeft onder andere als doel om de competenties van deelnemers te versterken. Deze meting is opgesteld om dit proces te evalueren.

Voorafgaand aan het programma heb je een soortgelijke meting ingevuld, waarbij gevraagd werd om een inschatting van jouw competenties en eigenschappen voor World Teacher.

We vragen je nu om deze nameting in te vullen zodat we kunnen zien of de competenties dit jaar ook versterkt zijn.
Het is van belang om de vragen zo eerlijk mogelijk in te vullen. (Ga hierbij op je eerste indrukken af, want die zijn vaak het meest betrouwbaar.) De meting is bedoeld als competentiemeting en wordt in combinatie met je leerdoelen gebruikt worden voor je reflectieverslag. Je eigen mening staat hierbij centraal (self-assessment). Er is dan ook geen ‘goed’ of ‘fout’ antwoord.

"*" geeft vereiste velden aan

Naar welk land ging je laatste World Teacher reis?

Wat is je hoogst genoten opleiding?*

Wat is jouw functie?*

Hieronder noemen we de competenties/eigenschappen. Geef aan bij elke competentie in hoeverre je nu over hierover beschikt. Mochten deze begrippen hieronder onduidelijk zijn, bekijk dan de lijst met definities van de competenties die je per mail hebt gekregen.

Planmatig handelen
Leervermogen en zelfreflectie
Professionalisering
Stressbestendigheid
ICT-deskundigheid
Interne communicatie
Samenwerking
Begeleiding
Coaching
Inlevingsvermogen
Loyaliteit
Representativiteit
Besluitvaardigheid
Voortgangsbewaking
Kwaliteitsgerichtheid
Organisatievaardigheid
Leidinggeven
Pedagogisch handelen
Groepsmanagement
Vak-didactisch handelen
Omgaan met verschillen
Opbrengstgericht werken
Pedagogisch partnerschap
Omgevingsgerichtheid
Netwerken
Ondernemerschap
Visie
Innovatiegerichtheid
Beleidsontwikkeling
Relativeringsvermogen
Initiatief nemen
Inspireren
Kiers hieronder de 5 competenties waarin je de meeste groei hebt ervaren*
Wat is jouw ervaring met het fondsenwerven?*