Nieuwsoverzicht
Trots om boer te worden

Trots om boer te worden

Edukans werkt in Oeganda mee aan de verbetering van het agrarisch onderwijs en aan een imagoverbetering van het agrarisch beroep. En dat is hard nodig. Op dit moment kiezen Oegandese jongeren namelijk liever voor een ’witte boorden baantje’ of een universitaire opleiding. Landbouw wordt gezien als gezwoeg voor een hongerloontje. Het SKY-programma (Skilling Youth for Employment in Agri-Business), dat inmiddels twee jaar draait, brengt hier duidelijk verandering in.

Wanneer je het programma in één zin zou moeten omschrijven, dan zou dat ‘proud to be(come) a farmer’ zijn. Het programma is bedoeld om jonge mensen een succesvolle toekomst te geven in de land- en tuinbouw. Italiaanse organisatie AVSI voert dit programma uit met financiering van de Nederlandse overheid. Kennis delen in de landbouw speelt opnieuw een centrale rol in het ontwikkelingsbeleid van minister Kaag en daar zetten wij ons ook op deze manier voor in.

Vruchtbare grond

Dat Oeganda door haar klimaat en vruchtbare grond eigenlijk een toplocatie is voor land- en tuinbouw werd al geconstateerd door Churchill in de tijd dat Oeganda een Engelse kolonie was. “Wanneer ik mijn wandelstok hier in de grond steek, begint zelfs die nog te bloeien” is één van zijn meest bewaarde uitspraken. Helaas maken de agrarische opleidingen in Oeganda weinig gebruik van de vele mogelijkheden. Innovatie en marktgerichtheid zijn nu vaak nog ver te zoeken.

Nederlandse steun

Na de uitvoering van een eerder agrarisch programma in Noord-Oeganda, heeft AVSI Edukans opnieuw gevraagd om de kennis uit het Nederlands agrarisch onderwijs te delen met drie agrarische instituten in Oeganda. Samen met Terra en Nordwin, twee agrarische scholen uit Noord-Nederland, is een meerjarig programma opgezet om de Oegandese scholen bewuster om te laten gaan met marktgerichtheid, de verbetering van stages en vraag gestuurd onderwijs.

Terra en Nordwin

Van beide instituten reist twee keer per jaar een groep docenten en schoolleiders af die, na een training door Edukans, aan de slag gaan om hun Oegandese collega’s verder te helpen. Naast de positieve effecten op docenten uit Oeganda, ervaren Nederlandse docenten en schoolleiders ook het werken in een geheel andere context, waarvan zij veel opsteken en mee terugnemen. Actieve leervormen worden ingezet om het onderwijs aantrekkelijker en effectiever te maken. Managers worden getraind in de aansturing van school en personeel, teamwerk en teambuilding. Een stafmedewerker van St. Joseph College, partner van Terra, is laaiend enthousiast over de samenwerking. “We zien al een verbetering bij onze docenten, en we leggen in onze lessen steeds meer nadruk op de vraag vanuit de markt. In de toekomst willen we ook graag studenten bij de uitwisseling betrekken.”

Een typische les in het SKY-programma.

 

Inzet studenten    

Die uitwisseling van studenten is al door Nordwin en partners uit Oeganda gerealiseerd. In februari 2018 van dit jaar reisden acht studenten mee naar het Kyera College in Mbarara. Zij gingen vol enthousiasme en daadkracht met hun medestudenten uit Oeganda aan de slag op het gebied van ondernemerschap en eenvoudige businessmodellen. Businessplannen worden nu in Oeganda uitgewerkt. In september zullen docenten en schoolleiders de ervaringen weer delen met de Nederlandse studenten.

Edukans expertise

Edukans landbouw- en onderwijsexperts trekken gezamenlijk op voor een kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Oeganda. Met deze unieke samenwerking kun je de mogelijkheden van landbouw in Oeganda pas ten volle benutten: pas als je weet hoe je good practices over kunt brengen op jonge boeren, kun je alles uit de landbouwmogelijkheden in Oeganda halen. Door de twee expertises te combineren, zit het met de wandelstok van Churchill wel goed.

Pieter Stoer en Frits Kruiswijk zijn Skills Specialisten bij Edukans.