Nieuwsoverzicht
BLOG: Professionalisering van docenten is een must

BLOG: Professionalisering van docenten is een must

Nadat Minister van Onderwijs Arie Slob had besloten het Lerarenregister tóch niet te verplichten, vreesden wij voor de professionalisering van docenten. Dit lerarenregister zou er namelijk voor moeten zorgen dat docenten zich buiten schooluren bezig zouden houden met activiteiten die hun lesgeven en hun persoonlijke ontwikkeling zouden verrijken. Nu het systeem niet meer verplicht gaat worden, moet daar iets nieuws voor komen. Professionalisering van docenten is als doel namelijk goed en juist buitenschoolse (internationale) activiteiten zijn hier geschikt voor. Het is dan ook belangrijk dat docenten ook naast het geven van onderwijs een professionele ontwikkeling doormaken.

Het Lerarenregister
De bedoeling van het Lerarenregister zou zijn om de professionalsering beter te regelen, zodat kwaliteit van docenten en daarmee de leeropbrengsten omhoog gaat. Er was met het register voor gekozen dat dit centraal gebeurt, en dat stuit op weerstand. Belangrijkste argument van leraren is dat niet al het nascholingsaanbod geregistreerd is. Daardoor tellen andere nuttige nascholingsactiviteiten niet mee. De weerstand was zo groot dat de minister heeft toegegeven en het register ‘on hold’ heeft gezet.

Een World Teacher reis voor docentprofessionalisering naar India

World Teacher reizen
De World Teacher-programma’s van Edukans zijn een manier waarop docenten kunnen professionaliseren. In het programma reizen (bijna)docenten en schoolleiders een paar weken af naar ontwikkelingslanden om ervaringen en kennis met hun collega’s uit het Zuiden uit te wisselen. Extra voordeel daarbij is dat zij door wederzijdse coaching ook docenten uit ontwikkelingslanden helpen bij hun professionalisering. Collegiale consultatie zoals in het programma World Teacher van Edukans verhoogt de competenties van leraren aantoonbaar, terwijl je tegelijkertijd werkt aan (mondiaal) burgerschap.

De huidige tendens is dat scholen steeds meer eigenaar moeten worden van hun eigen kwaliteitssturing. Dit uitgangspunt -scholen eigenaar van kwaliteitssturing maken- is een wereldwijde tendens en tegelijk een grote uitdaging. Niet alle scholen hebben de instrumenten en competenties om dit goed te doen. Niet alleen in Nederland is dit een probleem, maar ook in ontwikkelingslanden. Edukans heeft hiervoor een oplossing: de EDUstars Quality Card (Q-Card), gebaseerd op bewezen kwaliteitssturingsmodellen.

Assessments op scholen
Docenten en schoolleiders worden wereldwijd getraind in het uitvoeren van een eigen assessment op kwaliteit van onderwijs met de online tool, de EDUstars Quality Card (Q-Card). Vervolgens maken ze een schoolverbeterplan. Daarna vinden leraren en schoolleiders door uitwisseling (peer-to-peer learning) en trainingen zelf concrete oplossingen voor hun eigen uitdagingen in de klas en op school.

Edukans past dit instrument in de praktijk op scholen toe middels duurzame partnerschappen tussen schoolbesturen in Nederland en scholen in ontwikkelingslanden. Het programma waarin dit onder andere gebeurt is World Teacher. Een concreet voorbeeld is het duurzame partnerschap tussen Stichting Kopwerk (24 scholen in de kop van Noord Holland) en Stichting Onderwijs in Suriname (65 scholen in Suriname) waarmee op de scholen gewerkt wordt met onze EDUstars Quality Card (Q-Card) en World Teachers.

Professionalisering is een must
Al deze programma’s tonen aan dat professionalisering werkt en ervoor zorgt dat docenten zich blijvend ontwikkelen. Dit zorgt voor betere kwaliteit van onderwijs en beter gemotiveerde docenten. Edukans pleit daarom voor professionalisering van leraren wereldwijd. Het Lerarenregister is daarvoor niet de beste oplossing blijkbaar. Daarom denken wij de komende tijd mee over een nieuw systeem voor professionalisering, omdat leraren het verschil maken in kwaliteitsonderwijs. Docentprofessionalisering is namelijk wel degelijk een must!

Mildred Klarenbeek is Teamleider Exchange (waar World Teacher reizen onder vallen) bij Edukans.