Nieuwsoverzicht
Meer Participatie in schoolklassen in India

Meer Participatie in schoolklassen in India

Een belangrijke focus van Edukans is op leerling gericht onderwijs met activerende werkvormen. Een voorbeeld van zo’n initiatief is World Teacher, een programma waarbij docenten uit Nederland en Finland ervaringen uitwisselen gedurende twee weken door met docenten uit ontwikkelingslanden elkaar te trainen. Een van de landen waar World Teachers actief zijn is in India. Twee studentes van de Universiteit van Utrecht schreven hun mastertheses over dit programma.

Actieve leervormen Odisha, India

Het eerste onderzoek is uitgevoerd op Indiase basisscholen in de staat Odisha waarbij de leraren deel hebben genomen aan het World Teacher Programma. Door middel van observaties en interviews is gebleken dat de Indiase leraren al verschillende actieve werkvormen gebruiken, maar dat er nog verschillende obstakels te overwinnen zijn. Uiteindelijk heeft dit onderzoek geleid tot werkende elementen van het World Teacher programma en tot aanbevelingen voor zowel Edukans als de Indiase NGO: de Youth Council for Development Alternatives (YCDA).

Ouderbetrokkenheid in Boudh, India

Het tweede onderzoek richtte zich op ouderbetrokkenheid. Ouderbetrokkenheid in het Boudh district in India wordt door zowel ouders als leerkrachten als iets belangrijks gezien. In de afgelopen jaren is er al veel verbeterd op dit vlak. Zo bestaan er verschillende initiatieven vanuit de school om ouders bij het onderwijs te betrekken. Echter maken nog lang niet alle ouders hier gebruik van. Dit komt voornamelijk door tijdgebrek, hoge werkdruk en gebrek aan bewustwording van de positieve kanten van onderwijs. Daarbij weten leerkrachten niet altijd hoe ze ouders het beste kunnen bereiken en betrekken bij het onderwijs. Ook deze resultaten neemt Edukans mee om haar World Teacher programma te versterken.