Nieuwsoverzicht
Blij met CDA-inzet internationale samenwerking

Blij met CDA-inzet internationale samenwerking

Ontwikkelingsorganisaties Cordaid, EduKans, Light for the World, Red een Kind, Wilde Ganzen, WorldVision en ICCO zijn blij met de inzet van het CDA om meer middelen vrij te maken voor internationale samenwerking.

Erkenning: er is teveel bezuinigd

Afgelopen weekend vond het CDA-congres plaats waarbij het verkiezingsprogramma is vastgesteld. Positief is de erkenning van het CDA dat op internationale samenwerking de afgelopen jaren teveel is bezuinigd. In het programma staat dat in de komende jaren extra middelen worden vrijgemaakt voor internationale samenwerking.

Het CDA wil hiermee voldoen aan afspraken waaraan Nederland zich in internationaal verband heeft gecommitteerd. De ontwikkelingsorganisaties wijzen in dit verband op de 0,7%-norm. Ook staat in het verkiezingsprogramma dat binnen internationale samenwerking investering in en via maatschappelijke organisaties van belang blijft vanwege hun expertise en bereik. De organisaties zijn blij met deze erkenning.

Afrekenen met trend van bezuinigingen

De organisaties vinden het zeer terecht dat in deze tijd van snelle veranderingen, toenemende instabiliteit, radicalisering en onveiligheid, migratie en ongelijkheid, het CDA deze richting inslaat. Het CDA rekent hiermee af met de trend van bezuinigingen in de afgelopen 2 kabinetten.

Edukans directeur Ron Rijnbende: “Investeren in ontwikkelingssamenwerking is essentieel. Ieder jaar extra onderwijs levert een persoon bijvoorbeeld 15% meer inkomen op. En dat een leven lang! Ieder mens heeft recht om zich te ontwikkelen en een bestaan voor zichzelf op te bouwen. Wij hebben een verantwoordelijkheid om daaraan bij te dragen.”

Structurele aanpak

Opbouw van stabiele samenlevingen is een langdurig proces en daarom gebaat bij gecontinueerde investeringen. De organisaties hopen dan ook dat het CDA zich de komende jaren gaat inzetten op een evenwichtige en structurele aanpak van ontwikkelingssamenwerking, om zo ook problemen die ons raken structureel aan te pakken.