Nieuwsoverzicht
“Eén bord maïspap per dag”

“Eén bord maïspap per dag”

Een ramp van ongekende grootte. De hongersnood in Afrika zet de ontwikkeling van kinderen stil. Miet Chielens van Edukans zag in Malawi de gevolgen van El Nino.

“Door de honger vallen steeds meer leerlingen uit. Onze school verbouwt zelf maïs voor de schoolmaaltijden voor de leerlingen. Maar door de slechte oogst is er nu niet genoeg voor alle kinderen.” Elisabeth is schoolhoofd in het zuiden van Malawi. De situatie op haar school is die van vele scholen in oostelijk en zuidelijk Afrika. De extreme droogte als gevolg van El Nino houdt kinderen van school. “Zorgen dat je te eten hebt is prioriteit”, aldus Miet Chielens, verantwoordelijk voor de onderwijsprogramma’s van Edukans in Malawi. “Het schoolhoofd vertelde dat kinderen in de keuken checken of er eten is. Zo niet, gaan ze weer naar huis.”

Met een lege maag kun je niet leren
Maar voedsel is er nauwelijks. Chielens: “Mensen moeten het doen met één maaltijd per dag, een bord maïspap.” Door de hevige overstromingen die het land vorig jaar troffen ging veel maïs kapot. En de droogte nu is desastreus voor het beetje dat nog groeide. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen. “De oogsten van families die zelfvoorzienend zijn, mislukten. Geld om eten te kopen is er nauwelijks. Op de scholen waar ik kom, vragen kinderen mij soms om een pen of schrift. Nu om eten. Je ziet de tekenen van ondervoeding. Ik heb dit nog nooit meegemaakt.”

De honger bedreigt de ontwikkeling van de kinderen. Kinderen stoppen met school. Of komen de ene dag wel en de andere dag niet omdat zij op zoek zijn naar eten. En áls ze in de les zitten, kunnen zij zich door de honger slecht concentreren.

Scholen helpen
Edukans helpt de meest kwetsbare gezinnen met extra voedsel. “Dat delen we uit via de scholen in Malawi en ook Ethiopië. Daarmee zijn de kinderen niet alleen nú geholpen. Op school leren zij over betere landbouwmethodes en alternatieve gewassen, zodat zij in de toekomst weerbaarder zijn.”

Wat kun jij doen?
Met de scholen in Malawi en Ethiopië ondersteunt Edukans leerlingen en hun families met voedsel. Wil jij ons helpen om meer kinderen te bereiken zodat zij naar school kunnen blijven gaan?

DSC_9004