Verbetering van onderwijs in India

Dit project is afgerond

Verbetering van onderwijs in India

Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig!

Onderwijsverbetering op alle vlakken

Edukans werkt samen met 46 basisscholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement.

De positie van meisjes in India is lastig. Ze worden vaak thuisgehouden of moeten eerder met school stoppen om te trouwen. Met extra aandacht op seksuele voorlichting willen we schooluitval door kindhuwelijken verminderen. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes. Zo richten we bijvoorbeeld oudercomités op. Als een kind vaak spijbelt of als een kind stopt met school, gaat het oudercomité in gesprek met kind, ouders en school om een oplossing te vinden.

Werken aan een goede leeromgeving

Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen lesgeven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Dit geeft ze handvatten om lastige onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen met hun leerlingen te bespreken.

Schoolbesturen ontwikkelen

Ook de schoolbesturen betrekken we bij het verbeteren van het onderwijs. Zij krijgen meer duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijkheden. De schoolbesturen zorgen voor meer betrokkenheid van de ouders. Als ouders mogen meedenken, krijgen ze beter inzicht in het belang van onderwijs. Een betere samenwerking tussen de school en de gemeenschap zorgt voor beter onderwijs.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in India de kans hun talenten te ontplooien!

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in India.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project een kans?

5.791

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

199

Andere projecten