sluit
Doneer direct
Verbetering onderwijs in Malawi

Veel kinderen niet naar school

Verbetering onderwijs in Malawi

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kinderen gestart in groep 1, blijft op school tot groep 8. Overvolle klassen van meer dan 100 kinderen per lokaal en een schrijnend gebrek aan goed opgeleide leraren zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs niet goed is.

Edukans werkt vanaf 2013 samen met zeven scholen op het platteland in de districten Mzimba South, Lilongwe Rural East en Chikwawa.  Op deze scholen zien we een stijging van het aantal leerlingen dat toegang heeft tot onderwijs. Ook is het aantal meisjes dat naar school gaat gestegen. Daarnaast is de kwaliteit van de leraren sterk verbeterd, onder andere door bijscholing. Door deze prachtige resultaten willen we dit project uitbreiden naar 18 scholen.

We werken samen met de gemeenschap aan een veilige en inspirerende leeromgeving. Ouders worden gevraagd mee te denken over plannen voor verbetering van het onderwijs, zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de scholing van hun kinderen. We zorgen daarnaast voor goed opgeleide en betrokken leraren door de lokale pabo’s te ondersteunen.

We richten clubs op waarin kinderen leren over seksuele vorming. Tijdens clubactiviteiten wordt bijvoorbeeld gesproken over welke rechten je hebt als kind, hoe je goed voor jezelf kunt zorgen en hoe je ziektes als HIV en aids kunt voorkomen. Ook worden lastige onderwerpen als kindhuwelijken en tienerzwangerschappen aangesneden. Per jaar kunnen vijftig leerlingen deelnemen aan de club. We zorgen er altijd voor dat er een goede verdeling van jongens en meisjes is.

Tot slot werken we ook samen met het school management door bijvoorbeeld trainingen in leiderschap te organiseren.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in Malawi de kans hun talenten te ontplooien!

De volgende resultaten zijn behaald in 2017 en 2018:

• Aantal scholen: 30.
• Aantal leraren: 139.
• Aantal kinderen: 38.596.
• Aantal kinderen dat seksueel onderwijs heeft gehad: 2.332.
• Aantal Schoolleiders: 162.

Dit project wordt gesteund door de Nationale Postcode Loterij.

Doel

Beter onderwijs voor kinderen in Malawi.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?

27.000

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

270

Ja, ik steun beter onderwijs

voer je bedrag in:

Andere actuele projecten