sluit
Doneer direct
Verbetering van onderwijs in het binnenland van Suriname

In samenwerking met partner Shaan Creations

Verbetering van onderwijs in het binnenland van Suriname

In het binnenland van Suriname krijgen veel kinderen geen of slecht onderwijs. Veel gemeenschappen liggen ver weg van de ‘bewoonde’ wereld waardoor de ontwikkelingen van onderwijs stil staan en niet voldoen aan internationale normen. Onregelmatige salarissen, oudere generaties die analfabeet zijn en armoede zorgen ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan.

Lesmateriaal en leraren
Edukans werkt vanaf februari samen met 20 basisscholen in vier regio’s Brokopondo, Para, Wanica en Sipaliwini. Op deze scholen trainen we de leerkrachten in thematisch werken, het werken in groepen. We leren docenten wat kinderen zonder- en wat kinderen met hulp kunnen bereiken. Ook leren we ze les te geven over en met een computer.

We zorgen dat alle scholen worden voorzien van goed lesmateriaal. Daarnaast ontvangt elke school twee computers zodat er computerlessen gegeven kunnen worden.

Ouderbetrokkenheid
We brengen de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen van hun kind en de school. Ze worden gevraagd mee te denken zodat zij zich mede verantwoordelijk voelen voor de scholing van hun kinderen.

Tot slot wordt een groep leerkrachten getraind als sociaal maatschappelijk hulpverlener. De nadruk ligt tijdens deze trainingen op communicatie (met ouders, school en leerlingen), samenwerken, oudercontact en weerbaarheid. Deze docenten leren ook hoe zij hun collega’s kunnen trainen in dezelfde vaardigheden.

We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in Suriname de kans hun talenten te ontplooien!

Doel

Beter onderwijs en meer kinderen naar school in Suriname.

Hoe

Door te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving, leraren op te leiden, goed lesmateriaal en het betrekken van de gemeenschap.

Hoeveel kinderen krijgen door dit project kansen?

5.750

Hoeveel leraren bereiken we met dit project?

215

Hoeveel gezinnen bereiken we met dit project?

2.000

Andere actuele projecten