Trauma’s verwerken in Jordanië

Dit project is afgerond

Trauma’s verwerken in Jordanië

In mei 2013 voerde Edukans actie voor Syrische kinderen en jongeren in het Za’atri vluchtelingenkamp in Jordanië. Door de enorme toestroom groeide dit kamp snel uit tot een van de grootste vluchtelingenkampen ter wereld.

Het geld dat met deze actie is opgehaald (ongeveer € 50.000), maakt deel uit van een groter steunprogramma van de ACT-alliantie. Binnen dit progamma richt Edukans zich op de steun aan kinderen en jongeren die ontworteld en getraumatiseerd zijn. Zij misten vooral de regelmaat van het schoolgaan en bevonden zich in een onveilige en perspectiefloze situatie.

Gebrek aan alles
In het kamp werden kinderen geconfronteerd met gebrek eten, warmte, sanitaire voorzieningen en geborgenheid. Jongens werden gerekruteerd voor de gewapende strijd, meisjes waren bang voor seksueel geweld. Kortom, een enorm stressvolle situatie. 78% van de kinderen en jongeren ging niet meer naar school.

De steun van Edukans donateurs heeft bijgedragen aan extra onderwijsvoorzieningen. Dankzij het onderwijs en de vaste structuur krijgen kinderen extra zorg en aandacht waardoor het gevoel van veiligheid is toegenomen.

De nadruk lag op non-formeel onderwijs, psycho-sociale ondersteuning door sport- en circusactiviteiten en therapeutische ondersteuning. Een deel van de kinderen en jongeren kreeg ook beroepsonderwijs (kapper, kleding maken, timmeren, training tot elektricien).

Activiteiten
Met de bijdragen aan Edukans zijn in de periode juli tot en met december 2013 diverse sport- en recreatieve activiteiten georganiseerd, zoals bijeenkomsten naaien, schilderen, henna-patronen maken, drama-theater, circus training, sportactiviteiten (m.n. voetbal) en alfabetisering. Daarnaast zijn bijeenkomsten lezen, schrijven, rekenen en Engels georganiseerd. In het basisonderwijs is speciale aandacht gegeven aan traumaverwerking. De volwassenen in het kamp zijn gemobiliseerd om zelf activiteiten te organiseren, zodat kinderen weer leren spelen, kind kunnen zijn.

Bedankt!
Dankzij de hulp van Edukans donateurs hebben 4.437 kinderen en jongeren kunnen deelnemen aan de activiteiten. Heel hartelijk dank voor uw steun! Het werk in Za’atari en omliggende vluchtelingenkampen blijft een enorme uitdaging. Onze partners blijven actief om de vluchtelingen ter plekke te ondersteunen.

Doel

Vluchtelingenkinderen helpen bij het verwerken van hun trauma’s.

Hoe

Door sport- en recreatieve activiteiten te organiseren.

Aantal kinderen kansen gegeven

4.437

Andere projecten