Seksuele ontwikkeling in Malawi

Dit project is afgerond

Seksuele ontwikkeling in Malawi

Malawi heeft Youth Friendly Health Services (YFHS) opgezet om HIV/aids, vroege zwangerschappen en schooluitval te voorkomen. Een prachtig initiatief, maar helaas zijn er maar weinig jongeren die gebruik maken van de diensten van de centra. Onderzoek laat zien dat slechts een derde van de jongeren van de YFHS heeft gehoord en maar 13% ervan gebruik maakt. Edukans wil hier verandering in brengen! Leren over al deze thema’s heeft een positieve effect op de scholing en daarmee de toekomst van jongeren.

In samenwerking met partner Yoneco willen we zorgen dat 1.800 jongeren tussen de 10 en 15 jaar op school seksuele vorming krijgen. En de jongeren moeten weten dat ze bij YFHS terecht kunnen voor aanvullende informatie. Een deel van deze jongeren gaat als voorlichter in gesprek met jongeren die niet meer naar school over deze onderwerpen. Op die manier willen we nog eens 3.600 jongeren bereiken.

Leraren van 12 scholen worden getraind in seksuele vorming en 40 medewerkers van de gezondheidscentra in Chikwawa en Mangochi worden opgeleid om de jongeren vriendelijk te benaderen, zodat zij zich thuis voelen in de centra en durven te vertellen wat ze bezig houdt.

Om de gemeenschap te betrekken worden theaterstukken gemaakt over thema’s als HIV/aids en tienerzwangerschappen. Deze voorstelling worden in het openbaar opgevoerd, zodat het hele dorp de kans krijgt om te kijken.

Bekijk hier de belangrijkste resultaten en impact van dit project.

Doel

Kindhuwelijken, vroege zwangerschappen en HIV/aids voorkomen.

Hoe

Door leraren en gezondheidswerkers te trainen in het geven van seksuele vorming.

Hoeveel jongeren willen we met dit project kansen geven?

5.400

Hoeveel medewerkers van gezondheidscentra getraind?

40

Andere projecten