Ouders bij de les in Suriname

Dit project is afgerond

Ouders bij de les in Suriname

In het Surinaamse binnenland lukt het maar 1% van de kinderen om de basisschool in zes jaar af te maken. Belangrijk probleem is dat ouders zich nauwelijks betrokken voelen bij de school. Dat probleem kennen we ook op Nederlandse scholen.

Betrokken ouders op school is heel belangrijk voor het schoolsucces van een kind. Denk aan ouders die belangstellend zijn naar je belevenissen op school, helpen met je huiswerk, helpen bij schoolactiviteiten en met school meedenken over het onderwijs. Maar vanzelfsprekend is dit niet. Door armoede, ouders die zelf niet of nauwelijks naar school gingen of gebrek aan zelfvertrouwen doen ouders lang niet altijd mee op school.

Ouderbetrokkenheid is overal ter wereld even belangrijk. Hoe scholen en ouders dit aanpakken verschilt. We kunnen dus van elkaar leren! Daarom startte Edukans samen met scholen in Suriname en Groningen het project ‘Ouderbetrokkenheid’.

Merlyn Gravenbeek is schoolleider van de St. Petrus Claverschool in Moengotapu (district Marowijne): “In dit project willen we ouders motiveren om tijd te investeren in hun kinderen en meer betrokken te raken bij het leren. Samen bedenken en organiseren we activiteiten om de grote kloof tussen ouders en school te dichten.”

Noraly Beyer, lid van het Comité van Aanbeveling van Edukans, zag in Suriname waarom betrokken ouders zo belangrijk zijn.
Lees haar blog!

Dit project werd gestart samen met de Surinaamse stichting Okanisie Pikien en de Vereniging Christelijk Onderwijs Groningen.

Andere projecten